Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fyra lodjur får fällas under vårens licensjakt i Västerbottens län

Jakten får bedrivas i två delområden i länet. Problembilden inom rennäringen är främsta anledningen till jakten.

Årets inventering av lodjur är på väg att avslutas. Preliminära resultat visar att det finns ungefär lika många lodjur i länet som ifjol och att stammen fortfarande ligger under målnivån för Västerbotten. Därför blir också tilldelningen ganska låg.

Med årets låga tilldelning på endast fyra djur i två utpekade områden räknar vi med att kunna hålla lodjursstammen på en acceptabel nivå, samtidigt som vi bidrar till att minska problembilden kring lodjuren inom rennäringen, säger Ulf Bergelin, biträdande enhetschef på Länsstyrelsen.

Tider och jaktzoner

Jakt tillåts mellan 1 mars och 15 april och den får bedrivas i två utpekade områden. Västra området, med två tilldelade lodjur, utgörs av kommunerna Dorotea och Åsele samt delar av Vilhelmina kommun. Även i Östra området finns två lodjur på tilldelningen och det utgörs av delar av kommunerna Vindeln, Vännäs och Umeå. I övriga delar av länet är jakt inte tillåten.

Fler villkor

Fällda lodjur får inte flyttas från fallplatsen innan de har blivit anmälda till Länsstyrelsen. Syftet är att möjliggöra en mer noggrann uppföljning av lodjursjakten.

Precis som under de senaste tre åren beviljar Länsstyrelsen inte heller någon dispens från det generella förbudet mot att använda motorfordon vid jakt.

Mål för lodjuren

Lodjursförekomsten i länet inventeras årligen under vinterhalvåret med hjälp av spårning av framför allt familjegrupper, det vill säga honor med ungar, på snötäckt mark. Målet för lodjursstammen är att det varje år ska finnas ungefär 23 familjegrupper i Västerbotten. Lofamiljer som rör sig i två län delas mellan dessa.

Hittills i år har vi konstaterat 17,5 familjegrupper för Västerbottens del. Vi ligger alltså under länsmålet, vilket gör att licensjakten inte kan bli så omfattande. Tilldelningen grundar sig på olika beräkningar som har gjorts, säger Michael Schneider, rovdjursansvarig på Länsstyrelsen.

Mer information

Villkor, motivering och bakgrundsbeskrivning för årets licensjakt efter lodjur finns i Länsstyrelsens jaktbeslut. Beslutet och mer information om lodjuren och om rovdjursförvaltningen finns också på vår webbsida om lodjursjakt och vår sida om jakt och vilt.

Information om kvarvarande tilldelning finns under jaktperioden på telefon 010- 225 41 15. Till samma telefonnummer ringer jägarna när de ska anmäla påskjutna och fällda lodjur till Länsstyrelsen.

Kontakt