Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen placerar en samhällsplanerare i Malå

Sedan början av februari har Länsstyrelsen Västerbotten en medarbetare placerad i Malå. Johnny Granström är samhällsplanerare och arbetar sedan tidigare med samhälls­planering på Länsstyrelsen med särskilt fokus på plane­ringsstödet mot kom­muner som står inför stora planeringsutmaningar till följd av större indu­strietableringar. Nu bekräftar Länsstyrelsen vikten av en regi­onal spridning genom att göra Malå till Johnnys placeringsort.

Skälet till att vi gör detta är att vi vill finnas på plats i den norra länsdelen där det sker en omfat­tande samhällsomvandling på grund av de gröna investeringar som nu sker i hela länet, säger landshövding Helene Hellmark Knutsson. Vi vill stötta såväl Skellefteå som de mind­re kommunerna för att kunna möta behovet av såväl bostäder som infrastruktur och näringslivsetableringar. I vågskålen ligger också att vi vill vara en attraktiv arbets­givare som erbjuder möjlighet att jobba på Länsstyrelsen från andra orter än Umeå.

Vi ser mycket positivt på detta initiativ, säger kommunstyrelsens ordförande Lennart Gustafsson. Att ha en tjänsteperson från Länsstyrelsen på plats här i Malå innebär att vi har en snabb och enkel ingång till myndigheten.

För mig betyder det mycket att kunna kombinera ett intressant och spännande arbete med att bo på den plats där jag verkligen vill leva och verka, det vill säga i Malå, säger Johnny Gran­ström.

För mer information

Johnny Granström, samhällsplanerare, Länsstyrelsen Västerbotten
Telefon 073-087 71 89

Lennart Gustavsson, kommunstyrelsens ordförande, Malå
Telefon 070-343 96 85

Kontakt

Landshövding

Helene Hellmark Knutsson

Besöksadress

Storgatan 71 B

Postadress

901 86 Umeå

Organisationsnummer

202100-2460

Följ oss