Risk för skogsbrand i Västerbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen återställer våtmarker

Se vår film från Torsmyran i Nordmalings kommun, ett av områdena där Länsstyrelsen återställt våtmarker under 2022.

Idag den 2 februari är det internationella våtmarksdagen och årets tema är just restaurering. I Västerbotten restaurerade vi under 2022 en stor mängd rikkärr, sumpskogar och myrar i naturreservat och andra prioriterade områden. Och för 2023 planerar vi att återställa fler våtmarker runt om i länet.

Sedan 2018 har Länsstyrelsen restaurerat våtmarker som en del i nationell satsning med anslag från Regeringen. Totalt har drygt 40 kilometer diken lagts igen i Västerbotten och den restaurerade ytan uppgår till nästan 350 hektar. Några av restaureringarna görs tillsammans med andra organisationer, bland annat Sveaskog, Holmen Skog, Statens fastighetsverk och SCA.

Kontakt