Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Civilministern besökte Västerbotten

Människor i grupp och en bild på två personer som tar fika.

På den vänstra bilden enhetschef Magnus Langendoen, Länsstyrelsen Västerbotten, länsarkitekt Elin Olsson, länsråd Lars Lustig, landshövding Helene Hellmark Knutsson, civilminister Erik Slottner och enhetschef Magnus Hansson Länsstyrelsen Västerbotten. På bilden till höger besöker civilministern Bjurholm.

Grön omställning, regional tillväxt och utveckling samt civila försvaret stod i centrum när civilminister Erik Slottner besökte Västerbotten under fredagen 27 januari.

Besöket inleddes med ett dialogmöte på Länsstyrelsen där några av myndighetens experter och chefer beskrev nuläge, utmaningar, och framgångsfaktorer inom samhällsbyggnadsområdet och det civila försvaret.

Norra Sverige och Västerbotten befinner sig i centrum för den omfattande samhällsomvandling som brukar kallas den gröna omställningen. Det innebär bland annat att myndigheten får fler ärenden och komplexa frågor att hantera, till exempel målkonflikter kring bland annat riksintressen, rennäring och strandskydd.

Parallellt med tillväxten arbetar Länsstyrelsen med att bygga ut och utveckla förmågan att hantera kriser i samhället. Att bygga ett mer robust och hållbart samhälle är en gemensam uppgift för Länsstyrelsens alla verksamheter.

Efter dialogmöte och lunch med företrädare för länets kommuner och Region Västerbotten besökte civilministern Bjurholm. Kommunledningen berättade om de möjligheter som nu finns att dra nytta av den positiva utvecklingen i länet, samtidigt som man också lyfte fram de stora utmaningar som finns med brist på arbetskraft och omfattande och komplexa krav på de kommunala verksamheterna.

Besöket i Västerbotten avrundades med ett besök vid FOI, Totalförsvarets Forskningsinstitut. FOI är kunskapsbärare och expertstöd inom försvar och säkerhet och den expertkompetens som finns där är central för Sveriges krisberedskap.

Kontakt