Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Västerbotten ordförande för internationellt samarbete inom civil beredskap

Den 1 januari 2023 tog Länsstyrelsen Västerbotten över ordförandeskapet för samarbetet inom civil krisberedskap mellan de nordligaste regionala myndigheterna i Finland, Norge och Sverige. I samband med övertagandet initierades ett kriskommunikationsnätverk inom området.

I augusti 2016 skrev Statsförvaltaren i Tromsö och Finnmark, Statsförvaltaren i Nordland, Länsstyrelsen Västerbotten och Norrbotten samt Regionförvaltningsverket i norra Finland och Lappland, under ett samförståndsavtal gällande samarbete inom civil beredskap. Ordförandeskapet roterar mellan regionerna. Statsförvaltaren i Tromsö och Finnmark överlämnade ordförandeskapet till Länsstyrelsen Västerbotten den 1 januari 2023. Magnus Hansson, beredskapsdirektör vid Länsstyrelsen Västerbottens stab för samhällsskydd och beredskap håller i ordförandeklubban i år.

Det övergripande syftet är att stärka och utöka det regionala samarbetet inom det civila beredskapsområdet mellan regionerna genom:

  • att upprätta en process och ram för samarbete inom området civil beredskap.
  • ömsesidigt lärande och utbyte av kunskap om allmänna organisatoriska principer och erfarenheter inom området med fokus på områden med gemensamma intressen och ansvarsområden.

"Målet med samförståndsavtalet är att öka kontakten över lands- och länsgränser, utöka befintliga nätverk och etablera kontaktpunkter inom civila beredskapsenheter på regional nivå", säger Magnus Hansson.

I samband med att Länsstyrelsen Västerbotten tog över ordförandeskapet den 1 januari startades ett kriskommunikationsnätverk där Länsstyrelsen samordnar nätverket. Samarbetet är unikt för norra regionen. Deltagare i nätverket är kommunikatörer och kommunikationsansvariga från de regionala myndigheterna i norra regionen. Den 19–20 januari träffas deltagarna för första gången för att lägga upp ramar för arbetet inom kriskommunikation. Mötet sker fysiskt i Umeå.

"Vi vill stärka och underlätta samverkan, över gränserna och mellan myndigheterna i den norra regionen, när det gäller att samordna information och kommunikation till allmänhet och media, vid kriser i hela hotskalan", säger Lilian Johansson, kommunikatör vid Länsstyrelsen och samordnare för nätverket.

Kontakt