Risk för gräsbrand i Västerbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Utred och inrätta ett ekonomiskt stöd till rennäringen

Renar.

Pandemin, kriget i Ukraina, och klimatförändringarna drabbar rennäringen hårt. Nu föreslår Länsstyrelsen Västerbotten att regeringen utreder och inrättar ett ekonomiskt krisstöd till rennäringen.

Länsstyrelsen framhåller i en skrivelse till regeringen att rennäringen både är en del av Västerbottens och Sveriges livsmedelsberedskap och kulturella tradition.

En viktig del av länets krisberedskap

Årligen produceras det mellan 300 000 och 500 000 kg renkött i Västerbotten. Rennäringens bidrag i den regionala livsmedelskedjan skapar viktiga arbetstillfällen inom renskötsel, förädling, hantverk och besöksnäring.

Effekterna av pandemin har slagit hårt mot samhället i stort och mot många av länets företag. Bland livsmedelsföretagen och rennäringsföretagen slog pandemin särskilt hårt mot de som är inriktade på försäljning till restaurang då restaurangbesökarna på ett dramatiskt sätt uteblev.

De prisökningar som följt av pandemin och som sedan eskalerat med anledning av kriget i Ukraina har också påverkat rennäringen negativt. Vi står nu inför vintersäsongen där man i dagens renskötsel inte kan komma ifrån behovet av transporter med lastbil, bil och snöskoter. Drivmedelsprisernas dramatiska ökning innebär också en stor belastning för företagen, säger Helene Hellmark Knutsson, landshövding i Västerbotten.

Klimatförändringar bidrar till ökade kostnader

Klimatförändringarna är ett mycket stort orosmoment för rennäringen. De senaste åren har vintrarna varit svåra med viktiga vinterbetesmarker låsta av isskorpor som renarna inte kan forcera. Priserna på foder ökar också som en följd av att ökande energi och drivmedelspriserna.

Lantbruken och fiskerinäringen fick ett krisstöd under 2022 som en följd av krisernas negativa påverkan. Nu föreslår vi att rennäringen får ett ekonomiskt stöd på motsvarande sätt, säger Helene Hellmark Knutsson.

Kontakt