Aktuella varningsmeddelanden i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Höga berg och djupa hav i årets nya naturreservat

Utsikt över fjällmiljö.

En inspelningsplats för Sagan om ringen? Nej men Södra Gardfjället, ett nytt naturreservat i Vilhelmina kommun och en av många storslagna platser att besöka i Västerbottens fjällvärld.

Blåsuga, auroraspindling, ishavstofs, stjärntagging och luddfingersvamp. Mångfalden av arter och naturtyper är stor i årets nya naturreservat.

Under 2022 har Länsstyrelsen fattat beslut om fyra nya och ett utvidgat naturreservat i Västerbotten. Bland reservaten finns storslagna fjällmassiv i Södra Gardfjället och den natursköna skärgården i Malören-Vånören. Dessutom har flera äldre naturreservat fått uppdaterade regler.

Stort fokus på fjällmiljöer

Absolut störst av de nya naturreservaten är Södra Gardfjället i Vilhelmina kommun.

"Södra Gardfjället är det första av flera stora fjällområden som kommer att skyddas de närmaste åren. Det är unika naturmiljöer som är viktiga att bevara för framtiden", säger Björn Jonsson, Naturvårdsdirektör på Länsstyrelsen Västerbotten.

De senaste åren har Länsstyrelsen inventerat stora delar av länets fjällkedja och träffat överenskommelser som innebär att totalt över 2,5 kvadratmil fjällnära skog och andra fjällmiljöer kommer att bli naturreservat.

"Det är fantastiska miljöer som är okända för de flesta, nu hoppas vi att fler kommer att upptäcka dem. Under våra helikopterinventeringar har vi sett milsvida urskogar, gömda vattenfall och andra spektakulära platser som skulle platsa som inspelningsplats för vilken äventyrsfilm som helst", berättar Per-Anders Blomqvist, reservatsbildare på Länsstyrelsen Västerbotten.

Ny naturvårdsskötsel i gamla reservat

För varje naturreservat finns specifika regler och en plan för hur området ska skötas. Ny kunskap om naturvårdsskötsel och ett ökat besökstryck har gjort det nödvändigt att uppdatera en del föreskrifter och skötselplaner.

16 befintliga naturreservat har fått nya beslut och skötselplaner i år. Våtmarksrestaureringar, lövgynnande skötsel och borttagande av invasiva arter är exempel på åtgärder som nu blir möjliga att genomföra. Länsstyrelsen har redan börjat jobba med insatser i flera områden. Naturvårdsskötseln säkrar att naturvärdena i våra naturreservat kan bevaras och utvecklas.

Alla beslut om naturreservat 2022

Kontakt