Aktuella varningsmeddelanden i Västerbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Uppdaterade rutiner för samverkan före, under, och efter samhällsstörningar

Västerbottens länsvapen.

Myndigheterna i Västerbotten har uppdaterat sina gemensamma rutiner för hur de tillsammans ska agera vid olyckor och kriser.

Besluten togs när Regionala rådet för krisberedskap och skydd mot olyckor sammanträdde på Länsstyrelsen torsdag den 10 november.

De myndighetsgemensamma samverkansrutinerna har legat till grund för samarbete och samverkan före, under, och efter samhällsstörningar sedan 2016. I de reviderade dokumenten och handlingsplanerna har erfarenheterna från arbetet med tidigare händelser, till exempel pandemin, omhändertagits.

Den regional överenskommelsen beskriver vilka arbetsformer och rutiner som ska gälla före, under och efter samhällsstörningar i Västerbottens län. Begreppet samhällsstörning omfattar olyckor, kriser och krig men även i förväg kända eller planerade händelser som kan hota eller skada det som ska skyddas i samhället.

Vi har ett mycket gott samverkansklimat som vi bygger vidare på nu när vi utvecklar vår förmåga att hantera stora samhällsstörningar i hela hotskalan, säger Helene Hellmark Knutsson landshövding i Västerbotten.

Bakom överenskommelsen står förutom Länsstyrelsen samtliga 15 kommuner i länet och Region Västerbotten, Polismyndigheten Region Nord, Sjöfartsverket, Bottenvikens Sjötrafikområde, Kustbevakningen, Försvarsmakten, Norra Militärregionen, SOS Alarm, Sveriges Radio Västerbotten, Swedavia, Trafikverket och Svenska Kyrkan.

Det övergripande målet för det regionala arbetet med krisberedskap, skydd mot olyckor och totalförsvar i Västerbottens län är att stärka förmågan i operativ hantering av samhällsstörningar men också vid planering, genomförande samt uppföljning av aktiviteter inom regionala arbetsgrupper och nätverk.

Överenskommelse: Samverkan före, under och efter samhällsstörningar i Västerbottens län Länk till annan webbplats.

Samverkansrutiner för kommunikatörer i Västerbottens län Länk till annan webbplats.

Kontakt