Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hur berör energikrisen Västerbotten?

Kollage av deltagarna under webbinariet

Hanna Sundén och Tina Holmlund som modererade webbinariet och föredragshållarna Lina Andersson, Marcel Berkelder och Mattias Goldmann.

Varför talas det så mycket om energibesparing just nu? Vad gör energibesparing i Västerbotten för skillnad och hur påverkas vårt län av höjda elpriser och omvärldsläget? Torsdag 1 december arrangerade Länsstyrelsen Västerbotten ett webbinarium för att ge svar på dessa frågor.

Landshövding Helene Hellmark Knutsson inledde webbinariet. En av talarna var hållbarhetsexperten Mattias Goldmann, nu VD för klimatkonsultfirman Goldmann Green, som på webbinariet utmanade alla att bidra till en hållbar omställning. 

Kriget, krisen och klimatets nödläge hänger samman. Det minsta vi kan göra är att utnyttja tillfället att skapa något bättre, i Västerbotten, Sverige och världen. Spara energi, plana ut kurvan. Gör det nu. Gör det om du vill för Ukraina, gör det om du vill för framtida generationer och isbjörnarnas skull, men gör det främst för din privatekonomis skull, sa Mattias Goldmann.

Marcel Berkelder, energikonsult på Exergi B(y)rån, har tidigare arbetat som klimat- och energirådgivare på Västerbottens energikontor med uppdrag till Umeå, Vindeln, Lycksele and Robertsfors kommuner. Han pratade om att det är hög tid att tid att skaffa egen energiexpertis i den egna organisationen som arbetar strategiskt med energimål, uppföljning och energistatistik.

Den renaste kilowattimmen är den som inte används. Energieffektiviseringen är en nödvändighet på alla plan, sa Marcel Berkelder.

Lina Andersson, biträdande beredskapsdirektör på Länsstyrelsen Västerbotten, gav ett regionalt beredskapsperspektiv på energifrågan och berättade om effektbrist, manuell förbrukningsfrånkoppling och styrel.

Ett av de gemensamma målen i samverkan mellan länets krisberedskapsaktörer med anledning av det säkerhetspolitiska läget handlar om att just sänka energianvändningen, berättade Lina Andersson.

Andreas Edevald, analytiker på Myndigheten för psykologiskt försvar pratade om att energifrågan kan användas och nyttjas av främmande makt för att stärka narrativet "Sverige är ett land i förfall". Han uppmanade alla att titta närmare på sin egen målgrupps informationsbehov.

Att vara tydlig och transparent i sin kommunikation är viktigt för att undvika konspirationsteorier, desinformation och alternativa sanningar, sa Andreas Edevald.

Ger stöd till kommuner och regioner

Webbinariet är ett led i Länsstyrelsens uppdrag att ge stöd till kommuner och regioner i arbetet med att minska och effektivisera energianvändningen. I uppdraget ingår att sprida kunskap om effektiva åtgärder och främja samverkan för att underlätta åtgärder som leder till energibesparing.

Du kan ta del av webbinariet i efterhand på:

Stöd i energibesparing

Kontakt