Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelser i norr vill ta med överskott in i nästa år

I Västerbotten och Norrbotten pågår en omfattande grön omställning. Parallellt med nyindustraliseringen ökar intresset för att bygga ut vindkraft både på land och till havs samtidigt som infrastruktur och ledningsnät byggs ut.

För att bli klara med tillståndsprövningarna i linje med tidplanerna vill de båda länsstyrelserna behålla delar av det ekonomiska överskottet från 2022.

Länsstyrelserna har en avgörande roll i denna historiska möjlighet att ge norra Sverige ledartröjan i den gröna omställningen. För att kunna möta verksamhetsutövarnas tidplaner och förväntan på samverkan och dialog under processen är vi beroende av förstärkta resurser, säger Helene Hellmark Knutsson, landshövding i Västerbotten.

Budgetpropositionen som nyligen presenterats innebär att de fleråriga satsningarna som gjorts på både tillsyn och prövning dras ner för år 2023. Det innebär en minskning med flera tjänster per länsstyrelse.

Vi ser en uppenbar risk att vi inte kommer att kunna uppfylla våra högt satta mål och riskerar att uppfattas som en flaskhals istället för en möjliggörare, säger Helen Hellmark Knutsson.

På grund av svårigheter att rekrytera, en följd av den hårda konkurrensen i berörda branscher, kommer både Länsstyrelsen i Västerbotten och Länsstyrelsen i Norrbotten att redovisa ekonomiska överskott för år 2022. För att klara tillståndsprocesser samt samverkan och dialog i en mycket stor omfattning på kort tid hemställer därför länsstyrelserna i Västerbotten och Norrbotten till regeringen om att få ta med ett anslagssparande på maximalt 4,5 procent till 2023.

Kontakt