Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Dialog mellan riksdagsledamöter och landshövding

En grupp människor står längs med ett räcke inomhus.

Länsråd Lars Lustig, Åsa Karlsson (s), Helena Lindahl (c), landshövding Helene Hellmark Knutsson, Helen Pettersson (s), Björn Wiechel (s), Elin Söderberg (mp) och Gudrun Nordborg (v).

Västerbottens riksdagsledamöter har besökt landshövding Helene Hellmark Knutsson. Dialogmötet på länsresidenset är en tradition där landshövdingen, i början av den nya mandatperioden, bjuder in nya och gamla riksdagsledamöter i ett samtal om aktuella frågor och utmaningar i Västerbotten.

Ett av landshövdingens uppdrag är att vara statens företrädare gentemot länet, men också att vara länets företrädare gentemot staten. Landshövdingar har stora möjligheter att inom sitt uppdrag kraftsamla, samordna, och representera. Riksdagsledamöterna Åsa Karlsson (s), Helena Lindahl (c), Gudrun Nordborg (v), Helen Pettersson (s), Elin Söderberg (mp), och Björn Wiechel (s) deltog på dialogmötet. Det gjorde också länsråd Lars Lustig.

Isak From (s), Edward Riedl (m), och Pontus Andersson (sd) hade förhinder.

Kontakt