Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Statligt stöd till nya bostäder i Skellefteå

Bygge flerbostadshus i stafsmiljö.

180 lägenheter kommer att byggas i Skelleftehamn med hjälp av statligt investeringsstöd för hyres- och studentbostäder.

Länsstyrelsen har möjlighet att bevilja statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande. Stödet ska främja byggandet av små, klimatsmarta hyresrätter med rimliga hyror.

Företaget Fastighetsutveckling IB 116 AB beviljas stöd med drygt 60 miljoner kronor för nyproduktion av 180 hyresbostäder i Skelleftehamn utanför Skellefteå. Produktionen är indelad i tre etapper, med 60 lägenheter i vardera etapp. Den första etappen beräknas vara färdig för inflyttning i augusti 2024 och den sista etappen i mars 2025.

Kontakt