Risk för gräsbrand i Västerbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsens rovdjursinventering 2021–2022 klar

Inventeringarna i Västerbotten har pågått mellan 1 oktober 2021 och 30 september 2022. Resultaten visar antal och utbredning av lodjur, järv, kungsörn och varg i länet.

Sammanfattningsvis ser vi en nedåtgående trend för familjegrupper av lodjur medan järvarna har ökat. Antalet kungsörnshäckningar ligger på en liknande nivå som de senaste åren. Dessutom har minst två olika vargar vistats i länet under inventeringsåret (varg rapporteras perioden 1 juli–30 juni varje år).

För arter med reproducerande stammar bygger inventeringarna främst på att konstatera föryngringar, det vill säga djur som fött ungar.

Lodjur och järv

Familjegrupper av lodjur, en hona med en eller flera ungar, har dokumenterats via spårning eller övervakningskamera i stora delar av länet. Flest lodjur finns i de sydvästra delarna. I år har vi konstaterat 17,5 föryngringar. Det är en minskning av stammen, men lodjuren ligger fortsatt inom de förvaltningsintervall som finns uppsatta för länet. Att det blir en halv föryngring beror på att den delas av två län.

Järvstammen ligger nära mininivån för antal föryngringar i länet, men nu ser vi en svagt uppåtgående trend.

– I år kunde vi konstatera 24 föryngringar i länet, vilket är en ökning jämfört med resultaten de senaste åren. Det innebär att järven nu ligger över nivån för gynnsam bevarandestatus, säger Jonas Gustafsson, bevakningssamordnare och rovdjursinventerare på Länsstyrelsen Västerbotten.

För järv har vi bekräftade föryngringar i länets västra halva med undantag för de sydvästra fjälltrakterna.

Många kungsörnshäckningar

Det är fortsatt många kungsörnshäckningar i Västerbotten. Årets resultat landade på 60 par som lyckades få ungar. Av 82 ungar ringmärktes 16.

Kungsörn har inventerats av Länsstyrelsens personal i fjälltrakterna och av Västerbottens ornitologiska förening i övriga länet.

Nästa inventering av björn blir 2024

Björn inventeras vart femte år med hjälp av insamlad spillning. I Västerbotten gjordes det senaste gången 2019. Då konstaterade vi att ungefär 450 björnar fanns i länet. Länets Viltförvaltningsdelegation har som mål att minska antalet björnar, vilket inneburit en relativt hög tilldelning under licensjakten de senaste två åren.

Björn finns i hela Västerbotten, som tätast i gränsområdena mot Jämtland och Västernorrland.

Två vargar rörde sig i länet

Länsstyrelsen kunde bekräfta två olika vargindivider under inventeringsåret (1 juli – 30 juni). En varghane med finsk-ryskt ursprung rörde sig i Rusele, Lycksele kommun i april. En annan, med skandinaviskt ursprung, rörde sig i Skellefteå kommun under sommaren och angrep får vid ett tillfälle.

Länsstyrelsen har kvalitetssäkrat fler spår och foton av varg, men många av dem har inte gått att identifiera på individnivå eftersom vi inte fått fram DNA.

Vargar dyker upp varje år i Västerbotten under sina vandringar och de stannar sällan under längre perioder.

– Att vargar lyckas passera länet är viktigt, det är en förutsättning för att upprätthålla en livskraftig vargstam i Skandinavien. Utan vargarna som kommer in österifrån skulle vi behöva ha fler vargar i Sverige för att uppfylla våra internationella åtaganden om bevarande av arten, säger Ellinor Sahlén, inventeringsansvarig på Länsstyrelsen Västerbotten.

Fler vargar under hösten

Ytterligare en varghane med finskt-ryskt ursprung rörde sig i länet (Skellefteå) under hösten och angrep får. Vargobservationer som dokumenteras under hösten räknas till nästa års resultat eftersom årets inventering av vargförekomst avslutades 30 juni.

Mer om rovdjursinventeringen

Inventeringen av järv, lodjur och varg sker framför allt genom spårning på snö. Ibland även med kameraövervakning. Inventeringarna bygger främst på att konstatera föryngringar, det vill säga djur som har fött ungar, men vi följer även förekomst av vuxna rovdjur i länet.

Det är Länsstyrelsen naturbevakare, ofta i samarbete med samebyar, jägare och andra naturintresserade som utför inventeringarna.

Inventeringsperioder

  • Järv, 1 februari–31 juli
  • Lodjur, 1 oktober–28 (29) februari
  • Kungsörn, 1 februari–15 september
  • Björn, vart femte år 21 augusti–31 oktober (senaste inventeringen gjordes 2019)
  • Varg, 1 juli-30 juni (tillfällig eller regelbunden förekomst)

Kontakt