Risk för gräsbrand i Västerbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen möter Norrmejerier

Landshövding Helene Hellmark Knutsson hälsar Norrmejeriers nya VD Gerhard Bley och ordförande Göran Olofsson välkomna till residenset för ett samtal om de utmaningar och möjligheter som näringen står inför.

”Höjda kostnader för energi och drivmedel, höjda priser på jordbrukets insatsvaror och fördröjda leveranser är stora orosmoment för livsmedelssektorn”, säger landshövding Helene Hellmark Knutsson.

”Den kostnadskris vi nu upplever som en effekt av kriget i Ukraina och pandemins efterdyningar har skapat stora utmaningar för Norrmejeriers ägare, våra mjölkbönder och företaget. Samtidigt blir det allt viktigare att säkra en inhemsk livsmedelsförsörjning, där Norrmejerier spelar en betydande roll. Att välja lokalt har blivit allt viktigare”, säger Norrmejeriers VD Gerhard Bley.

”Norrmejerier är ett av Västerbottens största livsmedelsföretag och har stor betydelse för länets livsmedelssektor. Cirka 60 procent av produktionsvärdet i jordbruket utgörs av mjölk”, säger Norrmejeriers ordförande Göran Olofsson.

”Vår kapacitet att hantera kriser skapar vi genom att bygga för en robust vardag. I Länsstyrelsens strävan att nå livsmedelsstrategins mål, såväl som i vårt arbete för att öka krisberedskapen, är frågan om mat i fokus”, säger landshövding Helene Hellmark Knutsson.

Mötet sker torsdag 3 november 10-12 på länsresidenset.

Kontakt