Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vardagshjältar upp­märk­sammades av lands­hövding Helene Hellmark Knutsson

Grupp människor står uppställda med plaketter i händerna.

Västerbottens vardagshjältar med landshövding Helene Hellmark Knutsson och länsråd Lars Lustig.

Runt om i Västerbotten finns vardagshjältar, eldsjälar, och volontärer vars frivilliga insatser bär upp civilsamhället och gör skillnad för ett stort antal medmänniskor.

På lördag eftermiddag uppmärksammades vardagshjältar från hela länet av landshövding Helene Hellmark Knutsson vid en ceremoni på länsresidenset.

Vardagshjältarna är verksamma inom idrottsförbund, föreningar, eller på andra sätt i den civila sektorn. Det kan också röra sig om personer som på olika sätt ställer upp för en medmänniska, någon som hälsar på gamla eller av annan orsak får en bygd levande eller en förening att fungera. I år är den gemensamma nämnaren att många av vardagshjältarna har gjort humanitära insatser med anledning av kriget i Ukraina, säger landshövding Helene Hellmark Knutsson.

Initiativet att årligen uppmärksamma Västerbottens vardagshjältar togs av Västerbottens tidigare landshövding Magdalena Andersson. De kommer från länets 15 kommuner och har nominerats av sina hemkommuner och andra aktörer. Det som förenar dem är deras starka personliga engagemang som är till nytta och glädje för många medmänniskor och för länet.

Här är alla vardagshjältar i Västerbotten år 2022:

 • Oksana Valko, Bjurholm
 • Anders Jonsson, Dorotea
 • Frida Stenvall, Lycksele
 • Stig Forsgren, Malå
 • Lars-Erik Johansson, Nordmaling
 • Inna och Tesfa Gudeta, Norsjö
 • Evelina Hermansson, Robertsfors
 • Linda Jakobsson, Johanna Haugland, Katerina Andersson, Skellefteå
 • Ivanna Kuzyk, Galina Netteltoft, Olena Myronycheva Skellefteå
 • Ronny Hedman, Pontus Holmgård, Sorsele
 • Carl Olof Blomqvist, Storuman
 • Erik Bryskhe, Umeå
 • Olga Makarycheva, Vilhelmina
 • Elsa Hägglund, Vindeln

 • Henry Eriksson, Vännäs

Motiveringar

Bjurholm: Oksana Valko

Oksana är utsedd till vardagshjälte för sitt engagemang i att ge akut hjälp till Ukraina när det behövdes som mest. Hon har varit en av de drivande i att samordna en insamling av förnödenheter och för-säljning av olika produkter för att få in pengar till de utsatta i krigets Ukraina.

Dorotea: Anders Jonsson

Anders Jonsson, företagare bosatt i Dorotea, tog initiativ till en insamling för att stötta Ukraina. Insamlingen bestod bland annat av att skänka hamburgare mot donationer till UNHCR:s nödpaket. Insamlingen var mycket lyckad och var ett värdefullt bidrag till de utsatta i krigets Ukraina.

Lycksele: Frida Stenvall

Frida Stenvall har på eget initiativ och med stort engagemang samlat in pengar via ett upprop i Facebook som sedan omvandlats till mat, kläder och andra nödvändiga för-nödenheter till Ukraina.
Dessutom har Frida fått med sig det lokala näringslivet som bidragit med utrustning som hushållsmaskiner och transport av allt material till Umeå, för vidare befordran till Ukraina.
Att på detta sätt visa på egen handlingskraft och vilja att hjälpa andra människor på ett praktiskt sätt är ett utomordentligt bevis på ett stort mått av medmänsklighet.

Malå: Stig Forsgren

Stig har under lång tid engagerat sig i att välkomna och på olika sätt stötta de människor från andra länder som av olika anledningar hamnat i Malå. Medmänsklighet, praktiska insatser och ett gott värdskap präglar Stigs arbete.

Nordmaling: Lars-Erik Johansson

Lars-Erik Johansson är utsedd till vardagshjälte för hans ideella insatser i början av och under pågående krig i Ukraina. Lars-Erik har på eget initiativ samlat in förnödenheter samt transporterat dessa till de utsatta områdena. Insamling av förnödenheter har skett via olika sociala kanaler där gensvaret varit otroligt stort. Han har också transporterat flyktingar från Ukraina till Sverige.

Norsjö: Inna och Tesfa Gudeta

Inna och Tesfa Gudeta kom själva som kvotflyktingar med sina två barn år 2010. När kriget i Ukraina bröt ut erbjöd de sina vänner, två vuxna och tre barn att komma och bo i deras hem. Därefter tog de även emot Innas mor och två syskonbarn. De är dessutom familjehem för en pojke.
Totalt bodde under en period 13 personer i hemmet. Trots sina egna arbeten och föreningsengagemang tvekade de aldrig att öppna sitt hem. Både Inna och Tesfa är också väldigt aktiva i det lokala näringslivet, föreningslivet samt engagerar sig politiskt.

Robertsfors: Evelina Hermansson, Nysätra IF

Evelina är ordförande i Nysätra IF. Hon är en av de drivande krafterna och samman-hållande i det nätverk som gör ett fantastiskt arbete för att skapa en bra, trygg och välkomnade vardag för de Ukrainska flyktingar som bosatt sig i Ånäset.

Skellefteå: Linda Jakobsson, Johanna Haugland och Katerina Andersson, Soo Shim Taekwondo och Hapidoklubb

Lägerorganisatörerna Linda Jakobsson, Johanna Haugland och Katerina Andersson från Soo Shim Taekwondo och Hapkidoklubb beslutade sig för att bjuda in Ukrainska juniorlandslaget i taekwondo till Soo Shims stora internationella sommarläger, Next Level. De ukrainska utövarna och deras coach bjöds på resa, transfer, övernattning, alla måltider, lägeravgift och träningsavgifter och kunde på så vis delta på det internationella träningslägret som en uppladdning inför deltagande i kadett- och junior-VM. Ukrainska landslaget har levt i flykt sedan kriget bröt ut och har inte kunnat återvända till Ukraina.

Skellefteå: Ivanna Kuzyk, Galina Netteltoft och Olena Myronycheva

Ivanna, Galina och Olena, alla med ursprung i Ukraina men bofasta i Skellefteå sedan länge, har utöver sina egna yrkes- och familjeliv arbetat outtröttligt med egna och in-samlade medel för att underlätta livet för de ukrainska flyktingar som kommit till Skellefteå kommun. Trion har kanaliserat och sammanfört Skelleftebornas engagemang med den ukrainska gruppens behov via Facebook-sidan Skellefteå för Ukraina. De har informerat, inkluderat, förmedlat, förklarat, stöttat, peppat och förmanat. Otaliga cyklar, fotbollar, soffor, vinterjackor, mattor, TV-skärmar och annat har hittat nya be-hövande hem genom trions försorg. De har också skrivit och översatt CVs, förmedlat arbetsmarknadskontakter, fixat routrar och wifi-lösningar och tillhandahållit startpaket.
Ivanna, Galina och Olena har varit till stor hjälp för enskilda människor (och katter och hundar) från Ukraina men också varit ett oersättligt stöd för Skellefteå kommuns arbete med att bosätta, och för lokala arbetsgivares möjlighet att anställa, den ukrainska gruppen.

Sorsele: Ronny Hedman och Pontus Holmgård, Sorsele IK

Ronny och Pontus anordnade en aktion under tävlingen Nalovardo Fatbike Race den
26 mars. Aktionsobjekten som auktionerades ut skänktes av flera olika personer. Man fick ihop en stor summa pengar som sedan gick till UNHCR, krigsoffren i Ukraina.

Storuman: Carl Olof Blomqvist

Carl Olof är en vardagshjälte i ordets rätta bemärkelse. Som pensionär har han tillsammans med sin hustru Åsa flyttat till Gunnarn och engagerat sig i föreningslivet i Gunnarn med omnejd. Framförallt har han gjort sig känd för sitt stora engagemang i att återställa och utveckla sportfisket i Gunnarbäcken-Juktåns nedre fiskevårdsområde. Arbetet har varit mycket framgångsrikt och har utvecklat sportfisket i området på ett utmärkt sätt. Därutöver är Karl-Olof engagerad i det övriga friluftslivet i bygden, inte minst i Gunnarns skoterklubb där han lägger ned mycket tid.
Som erfaren jurist på hög nivå, är Carl Olof en viktig tillgång för föreningslivet, men också för företagen i kommunen, både vad gäller juridiska och administrativa frågor.

Umeå: Erik Bryskhe

Erik har öppnat upp sitt hem till två flyktingar från Ukraina som bodde i deras hem under våren tills de hittade något eget. Han är frikyrklig pastor och även engagerad inom Sjöräddningssällskapet på frivillig basis. Erik är också engagerad inom POSOM-gruppen där han visar stor medmänsklighet och stöttar människor som behöver.

Vilhelmina: Olga Makarycheva

Olga har sitt ursprung i Ukarina och var snabb med att anmäla sin hjälp till kommunen via den e-tjänst som upprättades. Olga har varit ett stort stöd och hjälp med språk och tolkning på både ryska och ukrainska.

Vindeln: Elsa Hägglund, Frälsningsarmén

Elsa Hägglund är aktiv inom Frälsningsarmén. Hon har varit mycket engagerad i att hjälpa ukrainska flyktingar som anlänt till Hällnäs. Elsa har visat stor medmänsklighet i sitt engagemang och detta uppskattas väldigt mycket.

Vännäs: Henry Eriksson, Vännäsbygdens hembygdsförening

I Västra Vännfors, en by med ca 25 boende, arrangeras "Hembygdsdag med drag", som är vida känt för sin tävling för veterantraktorer. Traktorerna tävlar i olika klasser uti-från vikt om att dra ett lastbilsflak av järn längs en 100 meter lång raksträcka på en åker. Men hur mycket traktorerna än drar så är det nog Henry som är starkast utan jämförelse! Henry är eldsjälen bakom dagen. Hans generositet, nätverk och engagemang har gjort att hembygdsdagen blivit en av Vännäs kommuns stora evenemang under som-maren och en mötesplats längs Vindelälven, där landsbygdens människor och traktorer möts i sina hembygder

Kontakt