Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya verktyg ska ge stöd i arbetet mot invasiva växter

Två olika sorters rosa blommor.

Vresros och jättebalsamin.

Under tre år har projektet INSPECT arbetat med att bekämpa de invasiva arterna vresros och jättebalsamin i Sverige och Finland. Det har resulterat i ny kunskap och handfasta hjälpmedel för bekämpning av växterna.

Projektet har testat olika bekämpningsmetoder och spridit information om arterna. Nu går vi in i sista fasen, där vi lanserar handböcker och ett digitalt verktyg för bekämpning, berättar Linda Backlund, projektledare för INSPECT på Länsstyrelsen Västerbotten.

I Sverige har arbetet med vresros och jättebalsamin genomförts i de centrala delarna av Umeå kommun, på Holmöarna och på ön Snöan. I Finland har arbetet skett på Valsörarna, i Vasa och längs Kyro älv.

Stöd till alla som jobbar med bekämpning

Handböckerna och det digitala verktyget ska fungera som stöd vid planering av insatser mot vresros och jättebalsamin. De är utformade så att vem som helst kan få stöd av dem: myndigheter, organisationer, företag och privatpersoner i både Finland och Sverige.

Vår ambition har varit att ta fram användarvänliga stödmaterial för att underlätta planeringen så mycket som möjligt. Bekämpningen av invasiva främmande arter är i första hand markägarens ansvar och en välplanerad insats kan vara nyckeln till att framgångsrikt utrota arterna, säger Linda Backlund.

Gränsöverskridande arbete viktigt i kampen mot invasiva arter

Gemensamt för alla invasiva arter är att de sprider sig lätt och påverkar den biologiska mångfalden negativt. Arterna bryr sig inte om landsgränser, om de bara bekämpas i ett land sprider de sig snart tillbaka från kringliggande länder.

Samarbetet mellan Sverige och Finland har varit framgångsrikt och projektet och kommer sannolikhet att fortsätta i någon form, berättar Ulf Bergelin, biträdande enhetschef på Naturvårdsenheten.

Hundratals bestånd har bekämpats

Växterna är sannolikt utrotade på platserna vi jobbat på, men projekttiden har varit för kort för att säkert säga att de permanent är borta. Det krävs en eller ett par års fortsatt uppföljning innan vi vågar utlova det. Respektive organisation kommer att fortsätta bekämpningsarbetet där det behövs, säger Linda Backlund.

Sammanlagt har INSPECT testat sex olika sätt att bekämpa jättebalsamin, elva metoder mot vresros, nio kommunikationsmetoder och nio olika typer av arbetskraft.

Totalt har över 500 olika bestånd bekämpats inom projektområdet, varav 35 bestånd av vresros, och närmare 60 bestånd av jättebalsamin på svensk sida. Bland annat har bekämpning av jättebalsamin genomförts längs hela Degernäsbäcken.

Slutseminarium i Vasa

Slutseminariet för INSPECT gick av stapeln den 21 september i Vasa, Finland. Där presenterades projektets arbete och för att bredda innehållet deltog även gästföreläsare in från Danmark, Norge, Sverige och Finland.

Mer om INSPECT

Interreg Botnia-Atlanticaprojektet INSPECT avslutas i oktober 2022. I projektet har Länsstyrelsen Västerbotten och Umeå kommun deltagit på svenska sidan. De finländska samarbetspartnerna har varit NTM-centralen i Södra Österbotten, Forststyrelsen, Vasa stad, Pro Agria Etelä-Pohjanmaa, Pro Agria / Maa- ja kotitalousnaiset Etelä-Pohjanmaa och Österbottens förbund.

Kontakt