Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Elin Olsson ny länsarkitekt

Kvinna står utomhus.

Elin Olsson, länsarkitekt.

Elin Olsson har utsetts till länsarkitekt i Västerbotten.

Elin kommer närmast från regeringskansliet där hon arbetat som statssekreterare på arbetsmarknadsdepartementet och finansdepartementet. Hon är landskapsarkitekt i grunden med bred erfarenhet av roller både som konsult och inom den kommunala sektorn.

En av arbetsuppgifterna blir att, med utgångspunkt i Länsstyrelsens regeringsuppdrag att främja bostadsbyggande i länet, utveckla dialogen med och stödet till länets kommuner.

De kommande två decennierna investeras drygt 1000 miljarder i norra Sverige. Västerbotten är ett av de län som står i centrum i den gröna omställningen av industrin. Regeringen har i sina instruktioner tydligt pekat på Länsstyrelsen som en möjliggörande myndighet med uppdrag att främja bostadsbyggandet i länet.

De tidigare uppdragen på regeringskansliet har resulterat i kunskap om de statliga perspektiven på hållbar utveckling. De konkreta verktygen från arkitektyrket är också en viktig tillgång när hon nu tar sig an den nya rollen på Länsstyrelsen.

Staten behöver kliva fram i samhällsplaneringens framsäte som konstruktiva kartläsare för kommunerna som sitter vid ratten och kör. Det kan betyda något mer framtunga planprocesser men också färre konflikter och ingripanden i sena skeden liksom bättre slutresultat. Jag ser fram emot att bidra med de erfarenheter och den kunskap jag har men också lyssna och lära mig av all den kompetens som finns i länet idag, säger Elin Olsson.

Elin Olsson tillträdde den 1 oktober.

Kontakt