Vind i kombination med snöfall i Västerbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Helene Hellmark Knutsson omvald som ordförande för Triple F

Tre personer på ett podium framför en publik.

På bilden från vänster: Per Andersson Naturvårdsverket, Sven Hunhammar Trafikverket, Helene Hellmark Knutsson landshövding Västerbotten. Foto: Länsstyrelsen Västerbotten.

Västerbottens landshövding Helene Hellmark Knutsson har fått fortsatt förtroende som ordförande för forsknings- och innovationsprogrammet Fossil Free Freight – Triple F.

Omvalet skedde vid årsmötet där landshövdingen också deltog i en paneldebatt med rubriken "Systemperspektiv i forskning och utveckling – hur arbetar myndigheter och hur kan Triple F bidra?"

Forsknings- och innovationsprogrammet Fossil Free Freight är Trafikverkets satsning som ska bidra till det svenska godstransportsystemets omställning till fossilfrihet.

Den svenska transportindustrin står inför radikala utsläppsminskningar för att nå Sveriges mål om att inrikes transportutsläpp ska minska med 70 procent till 2030 och helt elimineras till 2045.

För att åstadkomma en snabb omställning, som inte försämrar Sveriges konkurrenskraft, behövs en satsning som bygger på en trafikslagsövergripande systemsyn med godstransportsystemets funktionalitet i fokus. Utmaningarna för godstransportsektorn ser dessutom olika ut i olika branscher och regioner.

Det krävs en gemensam målbild, ett starkt samarbete mellan samtliga aktörer, ett systematiskt arbete baserat på vetenskaplig grund och ett starkt ledarskap för att förverkliga planerna, säger Helene Hellmark Knutson, landshövding i Västerbotten och omvald som ordförande i Triple F.

Inom ramen för ordförandeskapet kommer Helene Hellmark Knutsson fortsätta det innovativa arbetet med omställningen mot målet att bidra till nollutsläpp av koldioxid från godstransporter till 2045.

Kontakt