Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Agenda 2030 och mänskliga rättigheter i fokus under Delaktighetsveckan

Länsstyrelsen Västerbotten bjuder in till årets upplaga av Delaktighetsveckan under temat Agenda 2030 och social hållbarhet. Under hela vecka 42 arrangeras en mängd olika aktiviteter som vänder sig till en bred publik.

För tredje året i rad arrangeras Delaktighetsveckan i syfte att uppmärksamma frågor med koppling till mänskliga rättigheter och Agenda 2030 genom kunskapshöjande föredrag.

”Årets invigningstalare är Loui Sand, som blev historisk som den allra första transsexuella svenska handbollsspelaren i en herrseriematch på elitnivå.”, säger Therese Bjursell Lodesjö, Strateg funktionsrätt och demokrati på Länsstyrelsen Västerbotten.

”Veckans program har även i år en stor bredd. Du kan få veta mer om hur en kartläggning av samiska fornlämningar går till, hur du startar en fritidsbank, vilka satsningar som görs inom jämställd industri, och i Norsjö arrangeras under lördagen en heldag med aktiviteter.”, säger Henna Harinen, Strateg mänskliga rättigheter och Agenda 2030.

Delaktighetsveckan vänder sig till en bred publik. Politiker, chefer, tjänstepersoner och ideella inom myndigheter, kommuner, regioner, organisationer, föreningar och trossamfund, men även privatpersoner. Under Delaktighetsveckan kommer det att arrangeras både digitala och fysiska programpunkter runtom i länet, vissa arrangemang kommer även att erbjuda hybridvarianter.

Flera av länets kommuner deltar

”Nytt för i år är att Delaktighetsveckan genomförs i samverkan med våra kollegor inom verksamhetsområdet Social hållbarhet där sakområdena folkhälsa, integration, jämställdhet och mänskliga rättigheter ingår.”, säger Rebecka Marcusson, Strateg mänskliga rättigheter och barnrätt på Länsstyrelsen Västerbotten.

”Många programpunkter är dessutom samarrangemang med länets kommuner och idéburen sektor. En bred samverkan är avgörande för att kunna göra en reell skillnad inom frågorna vi driver.”, inflikar Therese Runarsdotter, Handläggare uppdraget personligt ombud på Länsstyrelsen Västerbotten.

Om Delaktighetsveckan

Delaktighetsveckan arrangeras av Länsstyrelsen Västerbotten inom ramen för regeringsuppdragen mänskliga rättigheter, barnrätt, nationella minoriteter, funktionshinderpolitiken, personligt ombud, föräldraskapsstöd, rasism på arbetsmarknaden samt demokratifrågor.

Kontakt