Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Gustaf är en del av Västerbottens beredskap

Gustaf Forsberg

Gustaf Forsberg är en del av Västerbottens beredskap

Hur hänger betaltjänster och beredskap ihop? Gustaf Forsberg arbetar med grundläggande betaltjänster i Västerbotten och bidrar till att stärka länets beredskap.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) rekommenderar att du har kontanter hemma som en del av din hemberedskap för att kunna klara dig utan samhällets hjälp i en vecka.

Men hur påverkas samhället om betalsystemen slutar fungera och hur arbetar Länsstyrelsen med frågan?

Hur hänger betaltjänster och beredskap ihop?

Betaltjänster är ett paraplybegrepp som innefattar kontantuttag, betalningsförmedling (att kunna betala räkningar över disk) och dagskassehantering (när föreningar och företag vill sätta in kontanter på ett konto).

Gustaf Forsberg är processledare på Länsstyrelsen för arbetet med grundläggande betaltjänster i Västerbotten:

– Ett större elavbrott eller en IT-störning kan störa ut våra ordinarie betalsystem. Det blir problem att använda betalkort, bank-id och Swish. Kan du till exempel inte betala drivmedel till lastbilen som ska frakta livsmedel till samhällsviktig verksamhet påverkas enskilda individer i nästa steg.

– Saknar du möjlighet att ta ut kontanter eller om den bankomat som finns snabbt blir tom, får även det konsekvenser. Likaså blir det problem för handlarna som måste hantera en ökad mängd kontanter i ett sådant scenario, särskilt om de sedan tidigare avvecklat kontanthanteringen helt, fortsätter han.

Hur bidrar ditt arbete till att stärka Västerbottens beredskap?

Gustafs arbete består av två delar; att bevaka tillgången till betaltjänster i länet och att stötta och bidra med insatser för att se till att det finns betaltjänster där marknaden inte tillhandahåller någon betaltjänst.

Arbetet har även ett särskilt fokus att tillgodose behoven hos äldre, funktionsnedsatta och nyanlända – en grupp som blir extra utsatta när bankkontor stängs och banktjänsterna i stället digitaliseras.

– Vi informerar berörda kommuner om det statliga stöd som finns för den som väljer att tillhandahålla betaltjänster. Stödet är hundraprocentigt och täcker allt från investering, ombyggnad och säkerhet, säger Gustaf Forsberg.

Hur ser det ut med tillgången till betaltjänster i länet?

– Möjligheten till att betala räkningar kontant ”över disk” är nästan helt försvunnen i länet. Vi ser också att intresset för att vara betaltjänstombud minskar. Det har att göra med att det inte finns tillräckliga incitament för handlare eller näringsidkare att tillhandahålla betaltjänster. Användningsgraden är låg och det krävs administration för att få tillgång till ersättningarna. På en del ställen har kommunen övertagit ansvaret som betaltjänstombud för att det över huvud taget ska finnas, trots att det i grunden inte är kommunens ansvar att tillhandahålla betaltjänster.

Hur ser du att beredskapen kan bli bättre?

– Vi rapporterar till nationellt håll hur tillgången till betaltjänster ser ut i länet och redogör för den problematik vi ser. Det handlar också om att skapa kunskap och medvetenhet hos handlarna, myndigheter och aktörer om hur betaltjänster kopplar till många samhällsviktiga funktioner, och vilken roll de spelar i uppgiften att stärka beredskapen kring betaltjänster.

Gustaf är en viktig del av Västerbottens beredskap, och det är du också. Du behövs och din insats gör skillnad.

Om Krisberedskapsveckan

Under Krisberedskapsveckan 26 september–2 oktober lyfter vi fram tre medarbetare på Länsstyrelsen som arbetar med olika frågor med koppling till beredskap.

Krisberedskapsveckan är en årlig informationskampanj som genomförs vecka 39 för att öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) driver Krisberedskapsveckan.

Kontakt