Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hanna är en del av Västerbottens beredskap

Hanna Lindgren

Hanna Lindgren är en del av Västerbottens beredskap

Hur hänger lantbrukares nyttjande av betesmarker och beredskap ihop? Hanna Lindgren arbetar med rådgivning till aktiva lantbrukare och bidrar till att stärka länets beredskap.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) rekommenderar att du har mat hemma som en del av din hemberedskap för att kunna klara dig utan samhällets hjälp i en vecka.

En stor del av maten vi äter är importerad. Om något allvarligt skulle inträffa som skulle påverka vår förmåga att importera mat till Sverige skulle mataffärerna snabbt bli tomma på mat. Att öka vår försörjningsförmåga bidrar till att vi blir mindre sårbara vid en kris i samhället.

Hur hänger ängs- och betesmarker och beredskap ihop?

För att öka länets försörjningsförmåga gäller det att nyttja den mark som finns på bästa sätt. Hanna Lindgren arbetar med projektledning, rådgivning och kompetensutveckling för ängs- och betesmarker:

– I norra delen av Sverige odlar vi främst spannmål för djurfoder. Men det finns potential för ökad livsmedelsproduktion. Låter vi fler djur beta på naturbetesmarker kan vi nyttja odlingsbar mark för att odla samt att ta in vinterfodret. Det skulle på sikt öka vår grad av självförsörjning, vilket i längden också gör oss mindre sårbara vid en kris, säger Hanna Lindgren.

Hållbart nyttjande av mark

En ängs- och betesmark är en naturlig gräsmark som har betats eller slagits under många hundra år. De som aldrig har gödslats kallas för naturbetesmarker. Betesmarkerna behöver betas av kor, hästar eller får för att de ska behålla sin mångfald och inte växa igen och bli skog.

Målet är att öka produktionen av naturbeteskött, som alltså är kött från djur som betat på naturbetesmarker.

– Vi behöver bli mer självförsörjande på hållbar producerad mat. Naturbetesmarker är inte lika beroende av insatsvaror som gödsel och därtill frigörs den odlingsbara marken för annan odling. Att nyttja naturbetesmarker för bete får även viktiga följdeffekter eftersom det gynnar djurlivet, växter, insekter och pollinatörer, säger Hanna Lindgren.

Hur bidrar ditt arbete till att stärka Västerbottens beredskap?

– Vi besöker lantbrukare och berättar om de stöd och ersättningar de kan söka för just sin mark och diskuterar hur marken kan användas på bästa sätt. Både utifrån lönsamhet för lantbrukaren och den långsiktiga hållbarheten för markerna och jordbruket, säger Hanna Lindgren.

Hanna är en viktig del av Västerbottens beredskap, och det är du också. Du behövs och din insats gör skillnad.

Om Krisberedskapsveckan

Under Krisberedskapsveckan 26 september–2 oktober lyfter vi fram tre medarbetare på Länsstyrelsen som arbetar med olika frågor med koppling till beredskap.

Krisberedskapsveckan är en årlig informationskampanj som genomförs vecka 39 för att öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) driver Krisberedskapsveckan.

Kontakt