Vind i kombination med snöfall i Västerbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsgemensamma insatser för att spara energi i stat, region, och kommuner

Kriget i Ukraina innebär att tempot i det gemensamma arbetet med att bygga upp det civila försvaret ökar.

På tisdag den 20 september genomförde länsledning, kommunalråd, regionråd, och ett antal chefer och sakområdesansvariga från länets kommuner ett dialogmöte om fördjupat samarbete mot bakgrund av de nya regeringsuppdrag som Länsstyrelsen påbörjat ett arbete med.

Länsstyrelsen har fått två nya regeringsuppdrag: att stötta kommuner och regioner i arbetet med energibesparingsåtgärder och att vara ett regionalt stöd till kommunerna i deras arbete med den kommunala hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens krisberedskap och civilt försvar.

Mot bakgrund av dessa två nya uppdrag bjöd landshövding Helene Hellmark Knutsson in länets kommuner och Region Västerbotten till ett dialogmöte på länsresidenset under tisdagen.

Uppdraget som handlar om energisparåtgärder är inriktat på statliga, regionala och kommunala fastigheter. Energisparåtgärderna omfattar ännu inte hushåll och företag.

Vi har väldigt goda förutsättningar att lyckas i och med att vi nu bygger vidare på det goda samarbetsklimat vi har i Västerbotten. Vi använder den struktur vi har för samverkan, dialog, och kommunikation och drar nytta av de erfarenheter vi dragit under arbetet med pandemin, säger landshövding Helene Hellmark Knutsson.

Prestigelöshet, samarbete, och att dela med sig av de erfarenheter och den kunskap som var och en har är viktiga framgångsfaktorer.

Det finns mer att göra för att minska förbrukningen av energi

Flera kommuner och Region Västerbotten har sedan en tid tillbaka gjort investeringar, anpassningar och på olika sätt genomfört åtgärder som minskar förbrukningen av energi. Men det finns mer att göra, enskilt och tillsammans. Att till exempel använda fastigheter på ett annorlunda och bättre sätt är möjligt.

Länsstyrelsen har också fått i uppdrag av regeringen att stödja kommunerna i deras arbetet med den kommunala hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens beredskap. Det innebär ett gemensamt arbete med att utveckla samverkan och ledning, utbildning och övning, upphandlingar och samverkan med näringsliv och organisationer. Under mötet lyfte flera av kommunerna behovet av att utveckla mer kapacitet för reservström och lagerhållning av livsmedel.

Vårt gemensamma arbete handlar om att dag för dag, enskilt och tillsammans, bygga ett mer robust samhälle, säger Magnus Hansson beredskapsdirektör vid Länsstyrelsen Västerbotten.

Kontakt