Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Övning Giron 2022 stärker den svenska beredskapen

Foto: Mostphotos.com

Seminarier, utställningar, fält- och seminarieövningar samt en gemensam workshop står på schemat när en fullspäckad övningsvecka genomförs i Kiruna.

Med ett förändrat säkerhetspolitiskt läge i vår omvärld och en ny strukturreform för krisberedskap och civilt försvar som träder i kraft den 1 oktober 2022 så är behovet av att öva tillsammans stort. Den 12-16 september genomförs därför övning Giron 2022 i Kiruna.

Syftet med övningen är att stärka den svenska krisberedskapen.

"Övningen är strategiskt viktig och ger oss tillfälle att öva tillsammans på lokal, regional och nationell nivå. Vår förhoppning är att övningen ska ge oss möjlighet att öka utvecklingstakten när det gäller den svenska beredskapen, särskilt inom det norra civilområdet där övningen genomförs", säger Länsstyrelsen Västerbottens länsråd Lars Lustig.

Bakom övningen står Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tillsammans med länsstyrelserna och regionerna i Norr- och Västerbotten, Polismyndigheten, Socialstyrelsen och Sjöfartsverket. Myndigheterna har arbetat tillsammans under lång tid med att planera genomförandet av övningen.

Målgrupper för övningen är befäl och personal på skadeplats samt personal på ledningsnivå lokalt, regionalt och nationellt. Det innebär att det kommer att röra sig mycket blåljuspersonal runt om i Kiruna under övningsveckan. De kommer bland annat att öva i byggnader som ska rivas och som delvis har demolerats. Efter genomförd övning kommer rivningen av byggnaderna att slutföras.

Övningsveckan inleds med en förberedande kunskaps- och träningsdag, följt av en övningsdag och en dag som ägnas åt analys genom utvärdering och erfarenhetshantering.

"Övningsveckan kommer att avslutas med en workshop där övning Giron 2022 analyseras och utvärderas. Vi identifierar erfarenheter och utvecklingsbehov och arbetar vidare med dessa, i respektive organisation och gemensamt", säger, Peter Johansson, projektledare för Västerbottens deltagande och handläggare vid staben för samhällsskydd och beredskap.

Övningsveckans program

Tisdag 13 september

Förberedande kunskaps- och träningsdag för samtliga med seminarier och föreläsningar anpassade för de olika målgrupperna.

Onsdag 14 september

Övningsdag där kortare momentövningar i fält på temat raserad byggnad, identifiering av avlidna vid katastrofer och pågående dödligt våld genomförs i gamla Kiruna. Parallellt med momentövningarna i fält genomförs en seminarieövning på temat leda/samverka regionalt samt en beslutsspelsövning för ledning på regional och nationell nivå.

Torsdag 15 september

En sammanfattande dag med aktörsgemensam workshop för att utifrån erfarenheter identifiera nuläge och hur eventuella utvecklingsbehov kan omhändertas i utvecklingen av den svenska beredskapen.

Kontakt