Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

50 valarbetare ska räkna 550 000 röster

Per Lundström, valansvarig

Per Lundström, valansvarig Länsstyrelsen Västerbotten

På måndagen efter valdagen påbörjar Länsstyrelsen, som är regional valmyndighet, den slutliga rösträkningen. Drygt 50 personer ska räkna alla röster i Västerbottens län.

"Rösträkningen i de tre valen brukar vara klar inom två veckor från valdagen. Rösterna i riksdagsvalet räknas först, sedan rösterna till kommunfullmäktige och sist rösterna till regionfullmäktige", säger Per Lundström, valansvarig på Länsstyrelsen Västerbotten.

Skillnader mellan preliminärt och slutligt valresultat

Valresultatet på valnatten är preliminärt. Under valnatten ansvarar länsstyrelserna för valnattsrapporteringen till Valmyndigheten. Det innebär att de som räknar rösterna i vallokalerna rapporterar in resultatet till Länsstyrelsen, som sedan registrerar det preliminära resultatet så att allmänheten kan ta del av det på Valmyndighetens webbplats, val.se Länk till annan webbplats..

Vid den slutliga rösträkningen räknar Länsstyrelsen alla röster på nytt. Personrösterna räknas för första gången och ogiltiga röster från vallokalerna granskas. Alla resultat kontrolleras minst två gånger i den slutliga rösträkningen.

"Vissa röster som bedömts som ogiltiga i vallokalen kommer att godkännas när Länsstyrelsen granskar dem. Det innebär att resultatet från valnatten kan förändras något vid den slutliga rösträkningen", säger Per Lundström.

Det slutgiltiga valresultatet fastställs inom två veckor

Valmyndigheten fastställer resultatet i valet till riksdagen och fördelar mandaten i riksdagen cirka en vecka efter valdagen. Länsstyrelsen fastställer resultaten i valen till region- och kommunfullmäktige och fördelar mandaten i respektive fullmäktige cirka två veckor efter valdagen.

"Vi har goda rutiner för att säkerställa att den slutliga rösträkningen genomförs rättssäkert. Sverige har ett robust valsystem som är manuellt, transparent och decentraliserat", säger Per Lundström.

Rösträkningen är en allmän förrättning. Det betyder att vem som helst får komma och titta på när Länsstyrelsen räknar rösterna. I Västerbottens län sker rösträkningen i Länsstyrelsens lokaler i Umeå.

Kontakt