Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen kollar strandskydd vid grunda havsvikar

Hav och kust med klippor.

Hertsångers naturreservat i Robertsfors kommun är ett av områdena där Länsstyrelsen gör tillsyn.

Under vecka 37 gör Länsstyrelsen strandskyddstillsyn på otillåten exploatering i grunda havsvikar i naturreservaten Sladan, Skallön, Hertsånger och Malören-Vånören.

Grunda havsvikar är viktiga för biologisk mångfald och är en förutsättning för att säkra överlevnaden för bland annat fiskyngel, smådjur och vadarfåglar. Samtidigt är grunda havsvikar attraktiva för mänskliga anläggningar så som bryggor, pirar och sjöbodar. En del sådana anläggningar är otillåtna att sätta upp eftersom det har en negativ påverkan på växt- och djurliv samt friluftsliv.

Nationell tillsynskampanj

Länsstyrelsen Västerbotten deltar i en nationell tillsynsinsats vid grunda havsvikar. Det är en del av den nationella tillsynsstrategin. Det uppfyller också ett särskilt uppdrag från regeringen om att utöka strandskyddstillsynen i år. Flera länsstyrelser kommer att kontrollera strandskyddet vid grunda havsvikar under augusti och september. I vårt län kommer kontrollerna att göras i mitten av september.

Vad är strandskydd?

Strandskydd råder vid havet. Skyddet handlar både om att allmänheten ska kunna vistas vid vatten och att känslig natur ska bevaras. Inom naturvårdsområden och naturreservat har Länsstyrelsen tillsyn över strandskyddet.

Strandskydd för friluftsliv, växter och djur på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt