Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu öppnar ansökan om krisstöd för animalie- och växthussektorn​

Tre kor

Ökade kostnader i samband med Rysslands invasion av Ukraina pressar landets livsmedelsproducenter. Nu öppnar ansökan för krisstöd till animaliesektorn och växthusproduktion.

Krisstöden till jordbruket och yrkesfisket är till för dig som haft ekonomisk påverkan på din verksamhet till följd av det försämrade omvärldsläget. Det kan till exempel vara ökade kostnader för bränsle, utsäde och djurfoder.

De ökade kostnaderna som det försämrade omvärldsläget för med sig äventyrar en del av vår framtida livsmedelsproduktion. Målet är att öka livsmedelsproduktionen, det bidrar även till att vi blir mindre sårbara. Krisstöden är en viktig del i att värna vår försörjningsförmåga, våra lokala producenter och ett levande och öppet landskap, säger landshövding Helene Hellmark Knutsson.

Tre ansökningsperioder

Det är tre olika ansökningsperioder för krisstöden med olika start- och slutdatum:

  • Fjäderfäsektorn: 27 juni till 9 augusti 2022.
  • Animaliesektorn och växthusproduktion: 9 augusti till 20 september 2022.
  • Yrkesfisket: 15 augusti till 28 oktober 2022.

Länsstyrelsen har tidigare under våren, inom ramen för arbetet med det säkerhetspolitiska läget, genomfört dialogmöten med Lantbrukarnas riksförbund (LRF), LRF:s kommundelsgrupper och kommunernas näringslivsansvariga kring läget i länet och informerat om krisstöden.

Samtal om livsmedelsproduktionens viktiga roll

Den 6 juni besökte landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg och näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson länet för att träffa lokala producenter på lantbruket Malgomajgården i Laxbäcken i Vilhelmina, den ekologiska mjölkgården Nylunda gård i Bjurholm, Vännäs Saluhall och Kvarkenfisk i Täfteå.

– I Västerbotten har jag träffat lantbrukare och entreprenörer inom besöksnäringen. Besöket innehöll många samtal om livsmedelsproduktionens viktiga roll för att stärka vår försörjningsförmåga, och även de stora krisstöd som betalas ut till jordbrukssektorn, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson, Ida Oderstål, Malgomajgården och landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson, Ida Oderstål, Malgomajgården och landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Bakgrund

Regeringen har presenterat åtgärder för drygt 3,1 miljarder för att stötta det svenska lantbruket och fiskerinäringen. Cirka 2 miljarder utgörs av stöd till animaliesektor, växthusnäring, yrkesfisket och en ökning av det nationella stödet till jordbruket i norra Sverige. Resterande del utgörs av en tillfällig skattesänkning på diesel för jord-, skogs- och vattenbruk.

Kontakt