Vind i kombination med snöfall i Västerbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Uppdrag att utreda förbindelserna till Holmön

Färja och segelbåt vid Holmön

Länsstyrelsen Västerbotten har tillsammans med Trafikverket fått i uppdrag av regeringen att utvärdera hur förbindelserna till och från Holmön fungerat hittills och om de bör ändras för att ske på ett hållbart och effektivt sätt.

Vi har en grupp från Länsstyrelsen, Region Västerbotten, Umeå kommun och Trafikverket som vi nu samlar på nytt för att intensifiera arbetet på olika nivåer för att hitta en lösning, en tydlig ansvarsfördelning och finansieringsmodell. Samverkan är viktigt för att nå fram till hållbara lösningar som ger möjlighet att bo och verka i hela landet, säger landshövding Helene Hellmark Knutsson.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 31 maj 2023.

Kontakt