Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fortsatt brist på bostäder trots ökad takt i bostadsbyggandet under 2021

Vy över Skellefteå

Fler bostäder behövs och nu syns ett viktigt trendbrott. Under 2021 påbörjades över 2 700 lägenheter, 1 500 fler än under 2020 och 1 000 fler än de tidigare toppnoteringarna under åren 2015 och 2017.

Västerbotten är inne i ny epok av tillväxt och grön omställning. I norra Sverige skapas nya jobb som en följd av klimatomställning och energiförsörjning. Samtidigt är bristen på bostäder en hämmande faktor i utvecklingen.

I bostadsmarknadsanalysen för 2022 uppger länets kommuner att det finns utmaningar på bostadsmarknaden. Samtidigt som det finns brist på bostäder i några kommuner finns ett överskott i andra och i vissa fall beslutar kommunen om att riva flerbostadshus.

Årets bostadsmarknadsanalys visar att åtta kommuner bedömer att det finns ett underskott av bostäder i kommunen som helhet. I förra årets analys konstaterade Länsstyrelsen att antalet kommuner som bedömt att det är brist på bostäder har minskat varje år från 2016 fram till 2020. Under 2021 bröts den trenden och antalet kommuner som bedömer att det finns ett underskott ökade. I år ökar antalet ytterligare.

"Vi behöver ett uthålligt fokus på utvecklingen av de processer som leder fram till att nya bostäder blir verklighet. Det kan handla om en bättre utvecklad dialog, förenklade processer, eller att öka kunskapen om vilka steg samhällets myndigheter behöver ta för att hållbara bostäder ska kunna produceras under schysta villkor", säger Helene Hellmark Knutsson, landshövding i Västerbotten.

Fortsatt bostadsbrist i Umeå, Skellefteå, och Lycksele

Det är främst i länets östra delar som kommunerna uppger att det finns ett generellt underskott av bostäder. Umeå och Skellefteå och dess kranskommuner samt Lycksele uppger att det är bostadsbrist i kommunen som helhet. Flera av fjällkommunerna uppger att det råder bostadsbrist i kommunens övriga delar vilket ofta är förknippat med hög efterfrågan på fritidsbostäder i turistorter i fjällen, något som innebär svårigheter för personer som söker permanentboende.

Trendbrott i Umeå och Skellefteå

Bostadsbyggandet i länet sjönk under 2019 och 2020 till följd av minskat byggande i Umeå kommun. Det har nu åter vänt och ökar under 2021. Umeå kommun står för majoriteten av byggandet i länet, men även i Skellefteå kommun byggs fler bostäder än på många år.

"Industriboomen i norra delarna av länet är förklaringen till den positiva utveckling vi nu ser i Skellefteå. Antal påbörjade lägenheter har skjutit i höjden i år", säger Hanna Sundén, handläggare vid Länsstyrelsen och författare till rapporten.

Fortsatt prisökning men stora osäkerheter

Utvecklingen av priser på bostadsrätter och småhus fortsätter att gå upp i länet. Priserna i Skellefteå fortsätter att öka kraftigt samtidigt som även Umeås bostadsmarknad är stark med fortsatt uppgång. Den sista tiden har dock oro för räntehöjningar börjat få effekter på försäljningar av bostäder.

"Vad som händer nu till följd av det ekonomiska läget med inflation och höjda boräntor, situationen i Ukraina och svårigheter med materielleveranser för byggbranschen är frågan. Vi ser redan nyheter om sjunkande bostadspriser i Sverige. Det återstår att se vilka följder dessa faktorer får för utvecklingen i länet", säger Hanna Sundén.

Bostadsmarknadsanalys 2022 Västerbottens län Länk till annan webbplats.

Kontakt