Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu startar sommarens restaurering i Öreälven

Grävmaskin jobbar i ett vattendrag inramat av träd och grönska.

Grävmaskin i Vargån under Ecostreams första fältsäsong 2021. Foto: Linda Vikström

I början av juli drar årets restaureringsarbete i EU-projektet Ecostreams for LIFE i gång för säsongen. Vi kommer då att arbeta med grävmaskiner i Öreälven och i biflödet Vargån för att återställa vattenmiljöer till sitt naturliga skick.

Fem maskiner maskiner kommer vara aktiva; två i Öreälven (körs igång så snart tillstånd har förkunnats) och två i Vargån samt en maskin som kommer åtgärda dammar på olika platser. Ungefär 20 vägtrummor kommer också bli utbytta. De platser som berörs i Öreälven är till en början Bjurforsen och Hundedsforsen, det vill säga den nedre delen av älven. Senare kommer arbeta också pågå i Långedsforen. I Vargån fortsätter arbetet där det slutade i höstas. Restaureringsarbetet pågår fram till oktober.

"Det känns väldigt bra att få sätta i gång sommarens restaureringsarbete! Öreälvens avrinningsområde har många vattenmiljöer som kommer må bättre av att bli återställda till sitt ursprungliga utseende och form. Både den biologiska mångfalden och vattenmiljöerna kommer att stärkas på sikt", säger Johanna Hägglund, projektledare på Länsstyrelsen Västerbotten.

Detta är den andra fältsäsongen i projektet som pågår mellan 2021-2026 med en budget på 179 miljoner kronor – det största restaureringsprojektet i Sverige, som genomförs tillsammans med Länsstyrelserna i Jämtland och Västernorrland.

Viktig pusselbit för livsmiljöer

Tusentals mil vattendrag i norra Sverige blev kraftigt påverkade under flottningsepoken då man rätade och renade vattendrag på block och sten för att kunna frakta timmer i älvarna med sina biflöden. Detta ledde till att vattendragens naturliga skick, och därmed många viktiga livsmiljöer för vattenlevande djurarter som fisk och musslor, försvann.

Återställning av vattendrag som görs i Ecostreams är ett steg på vägen att nå flera miljömål, bland annat Levande sjöar och vattendrag. De är också en viktig pusselbit i arbetet med att återställa livsmiljöer för att bevara hotade vattenlevande arter i de berörda vattendragen, såsom flodpärlmussla, lax, öring, utter, mikroskapania, stensimpa och flodnejonöga.

Ecostreams for LIFE webbplats Länk till annan webbplats.

På Länsstyrelsens fältkarta finns mer information om restaureringsarbetet i Ecostreams och andra fältverksamheter under sommaren 2022.

Kontakt