Vind i kombination med snöfall i Västerbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Klart med årets björnjakt – hög tilldelning för andra året i rad

Brunbjörn i skogsmiljö.

Länsstyrelsen har beslutat att 91 björnar får fällas under årets licensjakt. Björnstammen har ökat kraftigt i Västerbotten och precis som i fjol är syftet med den höga tilldelningen att minska antalet björnar i länet.

Licensjakten börjar den 21 augusti och pågår fram till den 15 oktober, eller till den tidigare tidpunkt då alla tilldelade björnar har fällts.

Från fjolårets rekordstora antal, 85 björnar, ökar tilldelningen i år alltså till 91 björnar. 35 björnar får fällas i jaktområdet som ligger väster om väg E45 och 56 björnar får fällas öster om vägen.

Minskning under fem år

Resultaten från den senaste björnspillningsinsamlingen visar att det fanns cirka 450 björnar i Västerbotten hösten 2019. Viltförvaltingdelegationen beslutade 2021 att det ska finnas cirka 350 björnar i länet. Det är bland annat baserat på människors oro och de skador som björnar orsakar för rennäringen, framför allt i renarnas kalvningsområden.

Minskningen av stammen ska genomföras 2020–2024, med en relativt jämn och hög avskjutning från år till år.

"Uttagen 2020 och 2021 blev lite för låga, därför behöver vi öka takten något för att nå målet om 350 björnar år 2025. Årets tilldelning blir därför ännu högre än ifjol", säger Michael Schneider, rovdjursansvarig på Länsstyrelsen.

Nästa spillningsinsamling planeras till hösten 2024 och den kommer att visa hur väl målet nåtts. Med färre björnar kommer licensjaktstilldelningen sedan att bli mindre igen.

Begränsad skyddsjakt i våras

Under våren 2022 fälldes nio björnar vid skyddsjakt på grund av problem inom rennäringen, vilket Länsstyrelsen tar hänsyn till i licensjaktstilldelningen.

"Att tilldelningen har ökat ytterligare i år beror på att skyddsjakten i våras var relativt begränsad och att björnstammen fortsatt behöver minska", säger Ulf Bergelin, biträdande enhetschef på Länsstyrelsen.

Ingen uppdelning av jaktperioden och åteljakt

Det blir ingen uppdelning av licensjakten i två perioder, som under jakten 2019 och 2020. Skälen då var bland annat att få bättre spridning på jakten och att en del av de stressmoment som funnits under björnjakten under senare år skulle minska.

"Nu är tilldelningen så pass hög att vi räknar med att det finns björnar kvar att fälla när älgjakten börjar den 1 september", säger Ulf Bergelin.

Åtling är även i år tillåten som jaktmetod. Utplacering av åtelmaterial får ske från 15 juli, men först efter att åteln har anmälts till Länsstyrelsen och blivit godkänd. Anmälan ska göras senast den 15 juli.

Beslut och mer om årets jakt

Licensjakt på björn 2022

Kontakt