Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tal från landshövdingen 6 juni

Kvinna utomhus med grönska i bakgrunden.

Landshövding Helene Hellmark Knutsson. Foto: Patrick Trägårdh.

Den 6:e juni, Sveriges nationaldag, talade landshövding Helene Hellmark Knutsson i samband med firandet på hembygdsgården i Vindeln. Ta del av talet.

Vindelbor. Västerbottningar.

Idag firar vi Sveriges nationaldag. En helgdag i början av den vackra svenska sommaren. Ett tillfälle att uppmärksamma och reflektera över vår demokrati och det statsskick vi har i Sverige.

Jag är hedrad och stolt över att få möjlighet att delta i firandet här i Vindeln - ett samhälle och en kommun som kännetecknas av den folkrörelsetradition, entreprenörsanda, och humanistiska ådra som utgör grundpelare för den västerbottniska andan – vårt kulturarv.

I Västerbotten har vi en djup och lång tradition av att respektera olikheter och lyssna till andras åsikter och perspektiv. Att sträva framåt - och att tillsammans hitta lösningar på problem. Denna tradition och kultur ska vi ta spjärn emot när vi nu tar avstamp mot framtiden.

Den 24 februari, när Ryssland invaderade Ukraina, försämrades säkerhetsläget i Europa. Nu utmanas de beståndsdelar som vårt öppna samhälle består av. De grundläggande fri- och rättigheterna kan inte tas för givna. De måste vårdas, värnas och utvecklas och det är ett gemensamt ansvar. För dig och mig, för unga och äldre, för de som bott länge i Sverige och för er som kommit senare.

Det är naturligt att känna rädsla, frustration, och oro med anledning av det som händer i vårt närområde. Låt mig då påminna att du genom att upprätthålla ett vardagsliv bidrar till samhällets funktionalitet och uthållighet. Många väljer att också gå från att passivt stödja till att aktivt delta i samhällets olika funktioner. Det kan till exempel handla om att gå med i en förening, ta på sig ett förtroendeuppdrag, eller en uppgift i det militära eller civila försvaret. Det är så vi bygger upp vår gemensamma motståndskraft.

I Sverige har alla rätt att leva som vi själva väljer. Att ha olika åsikter och synsätt, livsstilar och kulturell tillhörighet är självklart i vårt land. I vårt öppna samhälle använder vi respekt och olikheter som en metod för att skapa gemenskap och utveckling. Så skapas tillit - en nödvändighet för gemenskap.

I år är det valår. Att påverka genom att delta i eller ställa upp i allmänna val är en grundlagsskyddad rättighet och ett bevis för att det öppna samhället bygger på idén om politisk jämlikhet.

Vi fyller gemensamt demokratin med innehåll och mening. Därför är det viktigt att var och en använder sin rösträtt, bildar sig en egen uppfattning i samhällsfrågor och kritiskt värderar nyheter och sam­hällsin­forma­tion.

Vi bevarar och utvecklar demokratin genom små och stora beslut i vår vardag. På precis samma sätt behöver vi hantera vår tids stora utmaningar.

Så låt oss tillsammans fira och försvara demokratin. Och göra denna dag, Sveriges nationaldag, till ett tillfälle att ta avstamp mot vår gemensamma framtid.

Helene Hellmark Knutsson
Landshövding Västerbotten

Kontakt