Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Statligt stöd till nya bostäder i Umeå

108 nya lägenheter kommer att byggas i Umeå med hjälp av statligt investeringsstöd för hyres- och studentbostäder.

Länsstyrelsen har möjlighet att bevilja statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande. Investeringsstödet är en av de åtgärder som regeringen beslutat om för att få en helhetslösning på bostadsbristen. Stödet ska främja byggandet av små, klimatsmarta hyresrätter med rimliga hyror.

Rikshem Bostäder Umeå AB beviljas stöd med 41,2 miljoner kronor för nyproduktion av 103 hyresbostäder i stadsdelen Marieområdet i Umeå. Projektet beräknas vara färdigställt i december 2022.

Nordiska Centrumhus AB beviljas stöd med 1,3 miljoner kronor för ombyggnad av 5 hyresbostäder i centrala stadsdelarna i Umeå. Projektet är färdigställt.

Kontakt