Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Spel ger bättre beredskap för samhällsstörningar

En grupp människor, varav en i uniform är samlade runt ett bord där en mängd papper ligger utlagda.

Representanter för polisen, kommuner, regionen, länsstyrelsen, handeln och medierna deltog i övningen i Härnösand.

Öka takten i det gemensamma arbetet med att bygga ett robust samhälle. Öva oftare. Så kan erfarenheterna summeras efter att de fyra norrlänen, tillsammans med handel, näringsliv och kommuner, övat på ett scenario där kortbetalningarna slutat fungera.

I Luleå, Umeå, Östersund och Härnösand deltog representanter från bland annat handel och näringsliv, myndigheter och kommuner. Övningen genomfördes i form av ett simuleringsspel där uppdraget var att besluta om åtgärder sedan kortbetalningarna slutat fungera i butikerna.

Deltagarna kunde direkt se konsekvenserna där vissa åtgärder förvärrade situationen och ledde till hamstringsvågor och kaos, medan andra gjorde att samhället fortsatte att fungera nästan som vanligt.

Vår gemensamma uppgift är att bygga ett samhälle som är starkt och robust. Ett sådant samhälle klarar påfrestningar och fungerar även i stora delar under en kris. Denna övning var ett inslag i det arbetet och gav oss viktiga erfarenheter av att träna tillsammans, privata företag, kommuner, myndigheter, och frivilliga aktörer, säger Magnus Hansson, beredskapsdirektör Länsstyrelsen Västerbotten.Det är väldigt intressant att träffa aktörer från andra delar av samhället och tillsammans diskutera hur vi ska hantera situationen och vilka åtgärder som vi skulle kunna sjösätta vid en verklig kris, sa Lars Holm, systemchef vid Coop Nord, en av deltagarna.

Beredskapsfrågor i fokus

Spelet följdes också av en stor publik som kunde följa händelseutvecklingen och även bidra med egna inspel.

Vi märker att intresset är stort hos många företag och organisationer men även bland privatpersoner. Vår ambition är att skapa förståelse för vilka problem en betaltjänststörning kan medföra i både stad och i landsbygd men kanske framför allt att visa på hur viktig samordningen mellan det offentliga och privata är om störningen blir långvarig, säger Henrik Skyttberg, processledare vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Länsstyrelsens arbete med betaltjänster:

Grundläggande betaltjänster

Kontakt