Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Årets naturvårdsbränningar

Brandlågor i skogsmiljö.

I år planerar vi för två naturvårdsbränningar, en mindre i Norr-Korbebergets naturreservat, Granö och en större i Kvillträskets naturreservat, Bjurholm.

I båda reservaten finns höga naturvärden kopplade till lövrika skogar som uppkommit efter tidigare bränder. Genom att bränna skogarna får en rad hotade djur- och växtarter som lever i lövrika och brandpräglade skogsmiljöer möjlighet att leva vidare.

Den senaste branden i Kvillträskets naturreservat skedde för knappt 200 år sedan och i Norr-Korbeberget brann det senast 1911.

Årets bränningar och anmälningsformulär för dig som vill få e-post när bränningarna kommer att genomföras

Kontakt