Vind i kombination med snöfall i Västerbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Totalförsvaret stärks – Västerbottens län blir en del av Norra civilområdet

Foto: Försvarsmakten och MSB.

Landets länsstyrelser delas in i sex civilområden från och med den 1 oktober 2022. Förändringen är en del av en större myndighetsreform för civilt försvar och krisberedskap som regeringen presenterade den 18 maj.

Förändringen syftar till att stärka hela totalförsvaret. Den innebär att Västerbottens län blir en del av det Norra civilområdet. I Norra civilområdet kommer även Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands län att ingå. För varje område utses en ansvarig länsstyrelse där landshövdingen även kommer att benämnas civilområdeschef.

Att inrätta sex nya civilområden är ett viktigt steg för att ytterligare stärka totalförsvaret och samverkan med Försvarsmakten, både i fredstid och i händelse av höjd beredskap. Jag är glad över att vi i Norrbotten har fått förtroendet att leda det arbetet inom det Norra civilområdet, säger Lotta Finstorp, landshövding i Norrbottens län.

Införandet av de sex civilområdena innebär att regeringen skapar en högre regional nivå. I varje civilområde ska mellan två och sju länsstyrelser ingå. Det är länsstyrelserna i Norrbotten, Skåne, Stockholm, Västra Götaland, Örebro och Östergötland som blir civilområdesansvariga. Dessa länsstyrelser får uppgifter för att skapa en enhetlig inriktning inom det civila försvaret i respektive civilområde. I samarbete med Försvarsmakten ska de också arbeta för en enhetlig inriktning av totalförsvaret inom civilområdet.

Länsstyrelsen Västerbotten fortsätter att vara geografiskt områdesansvariga för det civila försvaret i Västerbotten. I det ingår att samordna länets kommuner och region samt övriga aktörer.

Västerbotten har strategiskt viktiga resurser att bidra med i uppbyggnaden av Totalförsvaret i form av bland annat FOI, Skydd C och Västerbottensgruppen. I vårt län finns också regionens universitetssjukhus med kapacitet att utföra kvalificerad vård, och viktiga transportleder i både nord-sydlig och öst-västlig riktning, säger Helene Hellmark Knutsson, landshövding Länsstyrelsen Västerbotten.

Indelningen i sex civilområden (träder i kraft den 1 oktober 2022)

Norra civilområdet

Omfattning: Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län.

Beteckning: Civo N.

Civilområdesansvarig länsstyrelse: Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Civilområdeschef: Lotta Finstorp.

Mellersta civilområdet

Omfattning: Dalarnas, Gävleborgs, Södermanlands, Uppsala, Värmlands, Västmanlands och Örebro län.

Beteckning: Civo M.

Civilområdesansvarig länsstyrelse: Länsstyrelsen i Örebro län.

Civilområdeschef: Maria Larsson.

Östra civilområdet

Omfattning: Gotlands och Stockholms län.

Beteckning: Civo Ö.

Civilområdesansvarig länsstyrelse: Länsstyrelsen i Stockholms län.

Civilområdeschef: Sven-Erik Österberg.

Sydöstra civilområdet

Omfattning: Jönköpings, Kalmar och Östergötlands län.

Beteckning: Civo SÖ.

Civilområdesansvarig länsstyrelse: Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Civilområdeschef: Carl Fredrik Graf.

Västra civilområdet

Omfattning: Halland och Västra Götalands län.

Beteckning: Civo V.

Civilområdesansvarig länsstyrelse: Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Civilområdeschef: Lisbeth Schultze (vikarierande landshövding).

Södra civilområdet

Omfattning: Blekinge, Kronobergs och Skåne län.

Beteckning: Civo S.

Civilområdesansvarig länsstyrelse: Länsstyrelsen i Skåne län.

Civilområdeschef: Anneli Hulthén.

Kontakt