Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Södra Gardfjället nytt naturreservat i Vilhelmina kommun

Vandrare vid en fjällsjö.

Grantonskalet.

Länsstyrelsen har beslutat om ett nytt naturreservat i Vilhelmina kommun, Södra Gardfjället. Naturreservatet är 38 886 hektar stort och ligger norr om Kittelfjäll. Beslutet berör endast statlig mark.

I naturreservatet finns i stort sett alla för fjällen karaktäristiska naturtyper. Landskapet är storslaget med fjälldalar omgivna av branta fjäll. Det finns också stora områden med fjällbjörkskog och våtmarker med slingrande vattendrag och klara sjöar. I Södra Gardfjällets naturreservat finns flera intressanta besöksmål som är väl värda att besöka året om.

Bevarar fjällandskap och område för friluftsliv

Syftet med naturreservatet är att vårda och bevara biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer samt att tillgodose behov för friluftslivet.

Beslutet omfattar föreskrifter om rätten att färdas och vistas samt om ordningen i övrigt inom naturreservatet. Beslutet omfattar även föreskrifter om markanvändningen.

Värt att notera är att beslutet inte har föreskrifter som innebär förbud att färdas till fots, på skidor eller med snöskoter på snötäckt, väl tjälad mark. Att området blir naturreservat innebär ingen skillnad för framförande av snöskoter jämfört med tidigare. De stugor, leder, skidspår, liftar och andra anläggningar som finns i området finns kvar och får underhållas.

Timrad liten byggnad på träpålar.

Silisens sameviste.

Kontakt