Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ministerkonferens i Skellefteå

I norra Sverige pågår och planeras historiskt omfattande industrietableringar och investeringar som bidrar till den gröna och digitala omställningen. Ministerkonferensen Tillsammans för nyindustrialisering och hållbar samhällsomvandling hålls i Skellefteå den 16 maj, för att svara upp mot företagens behov.

Det är de närmaste åren vi har möjlighet att genomföra en grön omställning som gynnar klimatet och samtidigt skapar nya jobb och resurser till välfärden.

Nu kraftsamlar samhällets aktörer på alla nivåer, regering, myndigheter, län, region, kommun för att svara upp mot företagens behov och öka takten i det gemensamma arbetet med att tillvarata den historiska möjlighet som nu är verklighet i norra Sverige.

Som ett inslag i det gemensamma utvecklingsarbetet genomförs ministerkonferensen Tillsammans för nyindustrialisering och hållbar samhällsomvandling i Skellefteå den 16 maj. Syftet är att ta del av de erfarenheter som aktörerna fått hittills för att sedan öka takten i det gemensamma utvecklingsarbetet.

Det handlar till exempel om att samhället på alla nivåer - regering, region och kommun - ska fortsätta investera i infrastruktur, skapa relevanta utbildningsmöjligheter som svarar upp mot företagens behov och utveckla attraktiva bostadsområden, skolor och förskolor parallellt med företagens pågående och planerade investeringar.

Konferensen är ett samarrangemang mellan Regeringskansliet, Länsstyrelsen Västerbotten, Länsstyrelsen Norrbotten och Skellefteå kommun.

Medverkar gör bland andra näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson, utbildningsminister Anna Ekström (digitalt), arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (digitalt), landshövdingarna i Västerbotten och Norrbotten Helene Hellmark Knutsson och Lotta Finstorp samt kommunalråd Lorents Burman, Skellefteå, och ett antal företrädare för näringslivet.

Datum: 16 maj 2022

Tid: 12.15 – 17.00

Plats: Scandic Skellefteå, Kanalgatan 75.

Kontakt