Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen och Svenska Jägareförbundet gör insats för att minska antalet bisam i nedre Umeälven

Gnagare med lång svans som simmar i vatten.

Bisam är en invasiv främmande art som kan ställa till med stora problem, bland annat ras och erosioner. Under maj månad ska därför personal från Svenska Jägareförbundet minska antalet bisam i de nedersta delarna av Umeälven, från Bölesholmarna och ner till Umeälvens delta.

Jakten bedrivs med ljuddämpade vapen nattetid och med fångstredskap som sätts ut i området. Insatsen påbörjas vid islossningen och håller på under några veckor, framför allt under maj månad. Insatserna är utformade så störning på känsligt fågelliv minimeras. Målet är att fortsätta minska bisambeståndet i Umeälven.

Flera rapporter om problem

Efter att flera privatpersoner kontaktat Länsstyrelsen om problem orsakade av bisam har Naturvårdsverket gett Svenska Jägareförbundet i uppdrag att hantera arten vid de nedersta delarna av Umeälven.

"Det handlar om bisam som bygger bon kring strandkanter eller flytbryggor, gräver gångar i gräsmattor eller beter sig aggressivt mot människor. När de bygger bon finns risk för ras och erosion som kan leda till skador i vägar och annan infrastruktur", berättar Linda Backlund på Länsstyrelsen Västerbotten.

Hot mot biologisk mångfald

Bisam kan orsaka negativa effekter på biologisk mångfald, jord- och skogsbruk samt människors och djurs hälsa. Populationen i Umeälven har ökat på senare tid och under 2020 genomfördes en första insats för att minska antalet.

Årets insats ska begränsa antalet bisam så att skadorna minskar. Tidpunkten för insatsen styrs av att honorna inte har några ungar den här tiden på året.

En gnagare från Nordamerika

Bisam lever i sjöar, lugna åar och kustnära områden där den bygger hyddor på grunt vatten. Arten kommer ursprungligen från Nordamerika och importerades till Europa för att användas i pälsindustrin. Den sattes ut från pälsfarmer och idag finns bisam i nästan alla europeiska länder.

I Sverige har bisam funnits i stora delar av Norrland ner till Höga kusten. Arten dog sedan ut av okänd anledning över majoriteten av utbredningsområdet i norra Sverige. I dagsläget finns bisam bara fläckvis i Norrland, men på senare tid har den ökat kraftigt i de områden där arten överlevt.

EU-förordning styr

EU:s förordning om invasiva främmande arter ska hindra arterna att komma in i EU och så långt som möjligt bekämpa de arter som redan kommit hit. Bisam finns med på förordningens lista och som medlemsland i EU är vi i Sverige därför skyldiga att bekämpa den.

Har du sett bisam i Umeälven?

Rapportera till Svenska Jägareförbundet:
070-339 93 26
tipsaframmandearter@jagareförbundet.se

Fångstredskap som fastighetsägare får använda

Det finns typgodkända fällor för levandefångst: L71 och L72.

Naturvårdsverket om fångstredskap Länk till annan webbplats.

Kontakt