Vind i kombination med snöfall i Västerbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Partier får affischera utmed allmänna vägar inför valet

Inför höstens val får politiska partier affischera utmed allmänna vägar utanför detaljplanelagt område i Västerbottens län.

Partierna som affischerar måste delta i något av valen till riksdag, regionfullmäktige i Västerbottens län eller till kommunfullmäktige i en eller flera av länets kommuner. Länsstyrelsens tillfälliga tillstånd för affischering gäller från och med den 14 augusti till och med den 18 september 2022.

Detta gäller:

 • Valaffischer får inte sättas upp längst mötesfria landsvägar.
 • Valaffischer får inte sättas upp i kurvor.
 • Valaffischer får inte sättas upp på broar.
 • Valaffischer får inte sättas upp i cirkulationsplatser.
 • Valaffischer får inte placeras närmare korsningar och cirkulationsplatser än 75 meter.
 • Valaffischer får inte skymma vägmärken eller andra väganordningar och inte utformas så att de kan förväxlas med dessa.
 • Valaffischer får inte placeras närmare vägmärken och trafiksignaler än 50 meter.
 • Valaffischer får inte placeras närmare vägkant än fem meter. Om vägområdet sträcker sig längre än fem meter från vägkant får skylten inte placeras inom vägområdet.
 • Storleken på valaffischerna får inte överstiga fyra kvadratmeter.
 • Affischerna ska ägnas sådan tillsyn att inte vållar nedskräpning i naturen.
 • Valaffischer ska tas ner senast den 18 september 2022.

Oberoende av Länsstyrelsens beslut kan det behövas tillstånd av markägaren för att sätta upp valaffischer. Valaffischer som placeras inom vägområde kan komma att avlägsnas av väghållningsmyndigheten.

Kontakt