Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hur påverkas livet i kustmiljöer av miljöproblem?

Drönare som flyger i luften med klippor och hav i bakgrunden.

Flygande drönare är ett bra hjälpmedel vid inventering av havsmiljöer.

De marina miljöerna är utsatta på många sätt, exempelvis av miljögifter, exploatering, övergödning, främmande arter och klimatförändringen. Projektet Marin fjärranalys utvecklar en ny metod för att kunna följa tillståndet i kustmiljöer.

Länsstyrelsen har fått i uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten att tillsammans med forskare på Göteborgs universitet ta fram en metod för att följa utvecklingen i grunda kustmiljöer. Fokus ligger på att testa, utveckla och kombinera olika fjärranalysmetoder. I dagsläget saknas ett bra sätt att följa utvecklingen i större områden till en överkomlig kostnad.

Illustration som visar hur fältinventering med snorkling, drönarbilder och satellitbilder tillsammans ger en helhetsbild av marina miljöer.

Klicka för större bild.

Satelliter, drönare och snorkling kompletterar varandra

Projektet har hittills kunnat visa att en kombination av fältinventering, drönarbilder och satellitdata ger ett bra underlag.

Data från satelliter ger en heltäckande men grov bild. Satellitbilderna uppdateras dessutom automatiskt upp till var tredje dag. Inventeringar i fält ger en noggrann översikt av mindre områden. De behövs för en fungerande förvaltning, men metoden är tidskrävande. Drönarbilder blir länken som kompletterar både satellitbildernas avsaknad av detaljer och fältinventeringarnas begräsade täckning.

Två personer i våtdräkt uppifrån som snorklar i havet.

Fältinventeringar med snorkling eller dropvideo är ett viktigt komplement till kartering av grunda kustmiljöer. Foto: Jaakko Haapamäki

Ett hundratal områden inventerade 2021

Under förra året samlade vi tillsammans med flera andra länsstyrelser och personal från Göteborgs universitet in material från ett hundratal områden efter hela Sveriges kust. Genom att kombinera drönarbilder och fältinventeringar har vi kunnat skapa mycket högupplösta vegetationskartor som kommer att användas för uppföljning av vegetation.

I samarbete med länen i Bottniska viken håller vi även på att undersöka nya metoder för att analysera olika arters känslighet i grunda och vågskyddade vikar.

Nu börjar projektets andra fältsäsong

Projektet fortsätter 2022 och inför årets fältsäsong planerar vi att besöka minst lika många områden som i fjol. Bli inte förvånad om du ser personal från Länsstyrelsen ute i länets kustmiljöer, antingen snorklandes eller med drönare.

Kontakt