Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Jämställdhet en nyckel för samhällsomvandling och tillväxt

I Skellefteå och norra Sverige sker många och stora industrietableringar. Samtidigt pågår en stor omställning från fossilbränslen till mer miljövänliga alternativ. För att lyckas med omställningen krävs en insats i arbetet för jämlikhet och jämställdhet.

Jämställdhet är en viktig komponent för att lyckas med samhällsomvandlingen. För att lyckas med tillväxten och omvandlingen av samhället krävs det att både kvinnor och män attraheras av Västerbotten och våra arbetsplatser. Ett viktigt arbete i detta är att få de som flyttar hit att känna sig inkluderade och delaktiga i den samhällsomvandling som just nu sker.

Under tisdag och onsdag den 26 och 27 april besöker landshövding Helene Hellmark Knutsson, Skellefteå. Under besöket kommer två aktiviteter genomföras där frågor om jämlikhet och samhällsomvandling står på agendan.

Utvecklingen i Skellefteå – finns det plats för företagande kvinnor?

Under tisdag 26 april genomför Nätverket 4K, ett initiativ av landshövding Helene Hellmark Knutsson, en träff med företagande kvinnor som äger och driver verksamhet i Västerbotten. På träffen samtalas det om hur det är att driva och äga företag som kvinna, vem får synas i profileringen av den attraktiva platsen, och hur företagen kan utvecklas i ett starkt nätverk av andra företagande kvinnor.

Mod att skapa jämställdhet – för nyetableringarna, för omställningen till kunskapsdriven ekonomi och för samhällsutveckling!

Under onsdagen kommer ett rundabordssamtal äga rum. Deltagarna som består av inbjudna gäster från näringslivet, forskare och representanter från myndigheter. Samtalen kommer kretsa kring inflyttning, kompetensförsörjning och vikten av att ta avgörande steg mot jämställdhet.

Under samtalen i Skellefteå kommer bland annat Katrine Marçal, Malin Rönnblom och Nils Björling att ge sina spaningar kring vad som krävs för att fullfölja ett hållbart jämställdhetsarbete.

Kontakt