Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Jämställdhet – en förutsättning för samhällsomvandling och tillväxt

illustration människor natur byggnader flaggor

I Skellefteå och norra Sverige pågår och planeras historiskt omfattande industrietableringar och investeringar som bidrar till den gröna omställningen av samhället, industrins klimatomställning, och den cirkulära ekonomin. Men för att visioner och planer ska kunna bli verklighet krävs ett omfattande arbete för jämställdhet och jämlikhet.

För att lyckas med samhällsomvandlingen och samhällsbygget måste fler kvinnor och män attraheras av Västerbottens län och dess arbetsplatser, flytta hit, ta en anställning eller driva sitt företag i länet. Och framförallt: känna sig inkluderade i den samhällsomvandling som sker här. Dessa frågor står i fokus när landshövding Helene Hellmark Knutsson och Länsstyrelsen Västerbotten genomför två aktiviteter i Skellefteå tisdag och onsdag denna vecka (26 och 27 april).

"För att lyckas med den historiska samhällsomvandling som nu inletts behöver vi attrahera både män och kvinnor och ta tillvara allas kompetens och innovationsförmåga oavsett kön. Traditionellt har männens arbete, företagande och fritidsintressen haft ett företräde i Norra Sverige. Det måste vi ändra om vi ska lyckas med både den gröna omställningen och social och ekonomisk hållbarhet", säger Helene Hellmark Knutsson landshövding i Västerbotten.

Tisdag 26 april Elite Hotel Skellefteå Lokal (Scen 6) 14.00 – 18.00
Utvecklingen i Skellefteå – finns det plats för företagande kvinnor?

På tisdag den 26 april genomför Nätverket 4 K, ett initiativ av landshövding Helene Hellmark Knutsson, en träff med företagande kvinnor som äger och driver verksamhet i Västerbotten. Samtalen kommer att kretsa kring hur det är att driva och äga företag som kvinna, vem får synas i profileringen av den attraktiva platsen, och hur företagen kan utvecklas i ett starkt nätverk av andra företagande kvinnor.

Nätverksmötet är öppet för media som har möjlighet till enskilda intervjuer under eftermiddagen.

Onsdag 27 april The Wood Hotel, Skellefteå 27 april 09:00-13:00
Mod att skapa jämställdhet – för nyetableringarna, för omställningen till kunskapsdriven ekonomi och för samhällsutveckling!

Tillsammans med Länsstyrelsen Norrbotten genomförs två rundabordsamtal under våren och sommaren. Den första i Skellefteå den 27 april, den andra i Boden den 2 juni.

Samtalen mellan de inbjudna gästerna, företagare, forskare, företrädare för myndigheter och samhälle, kretsar kring inflyttning, kompetensförsörjning och vikten av att ta avgörande steg mot jämställdhet.

Under samtalen i Skellefteå kommer bland annat Katrine Marçal, Malin Rönnblom och Nils Björling att ge sina spaningar kring vad som krävs för att fullfölja ett hållbart jämställdhetsarbete.

Rundabordssamtalet är öppet för media som har möjlighet till enskilda intervjuer under eftermiddagen.

Kontakt