Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen har beslutat om uppehåll för älgjakttiderna

Älg i skogsmiljö.

Länsstyrelsen Västerbotten har fattat beslut om älgjakttider och brunstuppehåll i länets förvaltningsområden för de kommande tre jaktåren.

Uppehållet omfattar 14 dagar för de kommande tre jaktåren enligt följande:

  • Jaktåret 2022/2023:
    Från och med den 26 september 2022 till och med den 9 oktober 2022.
  • Jaktåret 2023/2024:
    Från och med den 26 september 2023 till och med den 9 oktober 2023.
  • Jaktåret 2024/2025:
    Från och med den 26 september 2024 till och med den 9 oktober 2024.

I bilaga 2 till jaktförordningen (1987:905) framgår att Länsstyrelsen kan besluta om uppehåll i jakttiden om högst 14 dagar om inte möjligheterna att uppnå beslutade mål för skador på skog och trafik försvåras.

Länsstyrelsen Västerbotten har fört dialog med Jämtlands och Västernorrlands länsstyrelser och tiderna kommer att sammanfalla med de två länen och deras förvaltningsområden.

Behöver du veta mer?

Har du ytterligare frågor eller vill läsa beslutet i sin helhet, kontakta Länsstyrelsen via e-post: vasterbotten@lansstyrelsen.se
Ange diarienummer 3436-2022.

Kontakt