Vind i kombination med snöfall i Västerbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vill du vara en del av omställningen till elektrifierade tunga vägtransporter?

Från och med 23 mars 2022 kan du ansöka om stöd till regionala elektrifieringspiloter. Stödet ges till aktörer som går samman för att bygga infrastruktur med strategiskt placerade publika ladd- och tankstationer för el- och vätgasdrivna tunga fordon.

–Stödet täcker upp till 100 procent av investeringskostnaden, säger Hanna Sundén, analytiker på Länsstyrelsen Västerbotten.

Till exempel logistikfirmor, laddoperatörer, fordonstillverkare och offentliga aktörer kan söka stödet. Ansök på Energimyndighetens webbplats:

Regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter på Energimyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Unikt tillfälle att ställa om godstransporterna i länet

Det handlar om att bygga upp elektrifierade regionala distributionskedjor av laddningsstationer. Stödet blir ett unikt tillfälle att ställa om godstransporterna i länet, säger Hanna Sundén och fortsätter: Nu måste vi få in bra ansökningar från näringsliv och organisationer, som kan investera i lastbilsladdning och tankstationer för vätgas.

Länsstyrelsen arbetar på bred front för att leda och främja arbetet med energiomställning och minskad klimatpåverkan i länet, vilket bland annat innebär att underlätta för aktörer i länet med deras klimatomställning. Utsläppen av växthusgaser i Västerbotten kommer till stor del från industrin och transportsektorn.

Mycket händer i länet

Just nu ser vi mycket som händer i länet, fler och fler aktörer väljer att sätta upp publika laddstolpar, vilket driver på utbytestakten från fossildrivna fordon till laddbara fordon hos privatpersoner, företag och organisationer. Vi ser elektrifieringspiloterna som ett bra komplement till investeringsstödet Klimatklivet, som hittills varit drivande för att bygga ut infrastrukturen för laddningsbara personbilar. Vi hoppas att vi nu ska se samma utveckling för omställningen av tunga transporter, avslutar Hanna Sundén.

Det finns 543 miljoner kronor avsatta för regionala elektrifieringspiloter under år 2022.

Stödet söker du via Energimyndighetens e-tjänst. Länsstyrelsen lämnar synpunkter på inkomna ansökningar på begäran från Energimyndigheten.

Kontakt