Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Uppdatering i ärendet kring hunden Denali

Förvaltningsrätten har ändrat Länsstyrelsens beslut angående den uppmärksammade hunden Denali. Länsstyrelsen arbetar nu med att Denali ska få en ny ägare.

Länsstyrelsen framförde till Förvaltningsrätten att man ansåg att beslutet kunde ändras så att Denali kunde säljas eller överlåtas. Detta eftersom det tillkommit nya omständigheter sedan hunden omhändertogs. Förvaltningsrätten ändrade Länsstyrelsens beslut så att detta kunde ske.

Kontakt