Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stora satsningar på värdefull natur och friluftsliv i hela Västerbotten

Förra året började Länsstyrelsen byta ut Tärnasjöbroarna efter Kungsleden. I år fortsätter det arbetet.

Naturvårdsverket fördelar nu medel till länsstyrelserna för skydd av och åtgärder för värdefull natur. Budgeten för 2022 innebär en fortsatt hög tilldelning som kommer att bidra till bättre möjligheter för friluftsliv och ökad biologisk mångfald i länet.

– Den här fortsatta satsningen är välkommen då vi ser att fler har upptäckt den skyddade naturen. Att vi kan lägga mer resurser på vandringsleder, information och annat som ökar tillgängligheten till skyddad natur är viktigt, både för den enskilda människan och för samhället i stort, säger Björn Jonsson, naturvårdsdirektör på Länsstyrelsen Västerbotten.

Totalt handlar det om nästan 100 miljoner kronor. Medlen används till stor del för konkreta insatser som ger sysselsättning på plats i länets kommuner.

Exempel på insatser i Västerbotten

  • Underhåll och nybyggnationer av anläggningar för friluftsliv. Exempelvis: Vindskydd i Skarvsjömyrarna (Storuman och Vilhelmina) och på Tavasten (Umeå). Grillplatser på Kronören (Nordmaling) och i Svansele dammängar (Norsjö). Fågelskådningsanläggningar på Åvikskärret, Innerviksfjärdarna (Skellefteå) och i Brånsjön (Vännäs).
  • Satsningar på de statliga fjällederna, bland annat nya broar längs Kungsleden vid Tärnasjön och cirka 2000 meter ny spång.
  • Naturvårdande skötsel och restaurering av värdefull natur, exempelvis våtmarker och ängsmarker.
  • Åtgärder för att rädda hotade djur- och växtarter.
  • Åtgärder för att bekämpa invasiva arter.
  • Ersättning till markägare för nya naturreservat.
  • Insatser inom Naturnära jobb i samverkan med Arbetsförmedlingen och Skogsstyrelsen.

Mer om tilldelningen och skyddad natur i Västerbotten

I Västerbotten finns nästan 400 naturreservat och en nationalpark. Anslaget för skydd av värdefull natur i länet är 2022 på 31 miljoner kronor och anslaget för åtgärder för värdefull natur är 68 miljoner kronor.

Skydd av natur bidrar till att värdefulla skogar och vatten, fjäll och myrar, ängar och hagar och alla dess arter inte hotas eller förstörs. Naturen bevaras och görs tillgänglig för upplevelser i natur- och kulturlandskap, nu och i framtiden.

Kontakt