Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Konsultation med samiska företrädare i vissa ärenden från 1 mars

Västerbottens länsvapen.

Den 1 mars träder den nya lagen om konsultationsordning i ärenden som kan få särskild betydelse för det samiska folket i kraft. Lagen innebär att Länsstyrelsen ska konsultera samiska företrädare i vissa ärenden.

Länsstyrelsen ska konsultera samiska företrädare i vissa ärenden som rör samernas språk, kultur, näringar och ställning som urfolk. I första hand ska Sametinget konsulteras men även samebyar och andra samiska organisationer som anmält intresse kan bli aktuella. Samiska organisationer som är intresserade att konsulteras ska kontakta Länsstyrelsen.

Anmäl intresse för konsultation

Mer information

Vill du veta mer om beslutet om konsultationsordningen? Eller om Länsstyrelsens arbete kring nationella minoriteter? Mer information finns hos Regeringen, Sametinget och på vår webbplats:

Konsultation med Sametinget på Sametingets webbplats Länk till annan webbplats.

Nationella minoriteter och minoritetsspråk

Kontakt