Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen tränar samverkan

Den 2–3 mars arrangerar Länsstyrelsen Västerbotten ett träningstillfälle för att träna på samverkan mellan krisberedskapsaktörer i Västerbottens län. Träningstillfälle Holger är sedan 2017 årligen återkommande och ger krisberedskapsaktörer i länet ett tillfälle att på ett lugnt sätt träna på olika moment inom samverkan.

Träningstillfälle Holger bygger på olika träningsmoment utifrån de samverkansformer som länets aktörer enats kring i samband med den regionala överenskommelsen om samverkan före, under och efter en samhällsstörning.

Träningstillfälle Holger började planeras i september och framförallt tränas strukturer och verktyg för samverkan. Träningstillfället utgår alltid från ett scenario. Scenariot gör det möjligt att hålla kärnfulla diskussioner och resonemang kring olika händelser, en möjlighet för aktörerna att samverka kopplat till specifika samhällsstörningar. Tidigare scenarion har bland annat varit skogsbrand och störningar i el och telenät. I år bygger scenariot på en kärnteknisk olycka i fredstid, vid ett kärnkraftverk i södra Finland.

Träningstillfälle Holger har ingen koppling till det nuvarande säkerhetspolitiska läget.

Kontaktinformation

Träningstillfälle Holger:

Karin Sjöberg, Beredskapshandläggare, Länsstyrelsen Västerbotten
karin.m.sjoberg@lansstyrelsen.se
010-225 43 47

Kärnenergiberedskap

Maria Muribi, Beredskapshandläggare, Länsstyrelsen Västerbotten
maria.muribi@lansstyrelsen.se
010–225 43 42

Sandra Majlöv Modig, Beredskapshandläggare, Länsstyrelsen Västerbotten
sandra.majlov.modig@lansstyrelsen.se
010–225 43 29

Kontakt