Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Uppdatering i ärendet kring hunden Denali

Den 23 februari hölls en muntlig förhandling i Förvaltningsrätten om det uppmärksammade ärendet kring hunden Denali. Så här är läget just nu.

Förvaltningsrätten kommer att pröva om Länsstyrelsens beslut ska ändras eller inte. Länsstyrelsen har uppgett till Förvaltningsrätten att beslutet i den del som avser hunden Denali kan ändras. Länsstyrelsen anser att hunden kan säljas eller överlåtas. Detta eftersom det tillkommit nya omständigheter under den tid som gått sedan hunden omhändertogs.

Förvaltningsrätten meddelar dom inom cirka två veckor.

Kontakt