Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Med anledning av hunden Denali

Det är nu många som engagerat sig i hunden Denali. Vi vill reda ut vad som hänt och vad som är nästa steg i ärendet.

Den 21 december 2021 omhändertog Länsstyrelsen hunden. Efter ett omhändertagande är vi skyldiga att snarast bestämma vad som ska ske med djuret. I det här fallet beslutade vi att hunden skulle avlivas, baserat på Denalis hälsa vid det tillfället.

Efter beslutet har olika prövningar skett i domstol och lång tid har gått. Denali har fått god omvårdnad och blivit i bättre skick. Under de senaste dygnen har vi tagit emot många erbjudanden och synpunkter om Denali. Vi granskar nu allt material som kommit in.

Länsstyrelsen kommer att presentera resultatet av granskningen och övriga överväganden, inklusive hundens nuvarande hälsa, till Förvaltningsrätten i samband med förhandlingen den 23 februari. Då prövas ärendet av Förvaltningsrätten, som avgör i ärendet.

Fakta

Länsstyrelsen agerar utifrån djurskyddslagen. Vi utför djurskyddskontroller för att se till att djurskyddslagen följs. Ett avlivningsbeslut fattas för att förhindra att ett djur skall fortsätta lida eller för att ett djur inte skall riskera att skada andra. Behöver ett djur som omhändertagits behandling ska detta betalas av djurhållaren.

Kontakt